CURS ONLINE DE TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA A L’AULA

curs trastorn espectre autista

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 03/10/23) COMPLETADA
 • NOV (Inici: 07/11/23) COMPLETADA
 • DES (Inici: 12/12/23) COMPLETADA
 • FEB (Inici: 06/02/24) COMPLETADA
 • MAR (Inici: 05/03/24)
 • ABR (Inici: 09/04/24)
 • MAI (Inici: 07/05/24)
 • JUL (Inici: 02/07/24)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: MARÇ

 • 05/03/24 a 05/05/24 (2 Mesos – 45 Hores)

 

Del 25/03/24 al 31/03/24 no hi haurà servei de tutorització (la plataforma i els continguts estaran 100% disponibles durant tot el període formatiu).

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

LA INCLUSIÓ EDUCATIVA PER A L’ALUMNAT AMB TEA

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és una condició neurobiològica que afecta la comunicació, la interacció social i el comportament de les persones. En l’àmbit educatiu, comprendre i abordar adequadament les necessitats d’aquests alumnes és fonamental per a promoure el seu desenvolupament i benestar.

La inclusió educativa és essencial per a garantir que els alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) tinguin accés a una educació de qualitat. Els docents han d’adaptar les seves pràctiques pedagògiques per a respondre a les necessitats individuals d’aquests estudiants, proporcionant-los suport i ajustos en l’entorn i en els materials educatius.

La comunicació és un aspecte clau a considerar en l’educació de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Alguns alumnes poden tenir dificultats per a comprendre o expressar verbalment els seus pensaments i emocions. En aquest sentit, es poden utilitzar diferents estratègies de comunicació alternativa, com l’ús d’imatges o tecnologies de comunicació assistida, per a facilitar la interacció i l’expressió d’idees.

La interacció social també és un desafiament per a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Els docents poden fomentar entorns inclusius i amigables que promoguin l’empatia i el respecte entre tots els alumnes. La col·laboració amb els companys i el desenvolupament d’habilitats socials són objectius importants per a millorar la integració social d’aquests estudiants.

La formació i sensibilització dels docents, pares i companys de classe sobre el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) també són fonamentals per a promoure una educació inclusiva i respectuosa. Amb el suport adequat i una comprensió profunda de les necessitats individuals, aquests alumnes poden aconseguir el seu màxim potencial en l’àmbit educatiu i contribuir de manera significativa a la societat.

Aquesta formació t’ajudarà  a comprendre la forma en la qual els alumnes amb TEA entenen el món i també a desenvolupar estratègies que et permetin dotar-los de competències que els permetin desenvolupar-se d’una forma integral, tant a nivell acadèmic com personal.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de Trastorn de l’Espectre Autista a l’aula et proporcionarà els coneixements i habilitats necessàries perquè puguis conèixer el funcionament cognitiu, social i emocional de l’alumnat amb TEA i adquirir estratègies i pautes d’actuació directa a l’aula per a millorar el seu desenvolupament.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Trastorn de l’Espectre Autista a l’aula:

 • Conèixer l’evolució històrica del concepte d’autisme.
 • Comprendre les principals característiques de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
 • Identificar a l’alumnat TEA.
 • Conèixer el procés d’avaluació i diagnòstic de TEA.
 • Entendre el concepte d’Atenció precoç i la seva importància per al desenvolupament dels nens i nenes amb TEA.
 • Conèixer les diferents modalitats educatives per a l’alumnat TEA.
 • Identificar les necessitats educatives especials de l’alumnat TEA.
 • Conèixer el paper de cadascun dels agents implicats en l’educació de l’alumnat amb TEA.
 • Proposar mesures educatives per a donar una resposta adequada a les necessitats educatives especials de l’alumnat TEA.
 • Reflexionar sobre la importància de la inclusió de l’alumnat TEA en el sistema educatiu.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Trastorn de l’Espectre Autista a l’aula:

Unitat 1: Evolució històrica del concepte d’autisme.

1. Introducció: el concepte d’autisme.

2. Primeres descripcions del concepte d’autisme.
2.1. Llegeixo Kanner.
2.2. Hans Asperger.
2.3. Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM).

3. Trastorn de l’Espectre Autista en l’actualitat.
3.1. DSM-5.
3.2. CIE-11.
3.3. Epidemiologia.

Unitat 2: Característiques TEA: llenguatge i comunicació.

1. Introducció: comunicació verbal i no verbal.

2. Alteracions del llenguatge i Trastorn de l’Espectre Autista.
2.1. Desenvolupament del llenguatge.
2.2. Ecolàlies.

3. La comunicació social i el Trastorn de l’Espectre Autista.
3.1. Esquemes triàdics d’interacció comunicativa social.
3.2. Comprensió literal.

4. Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC).
4.1. L’ús de pictogrames.
4.2. PECS (Picture Exchange Communication System).

Unitat 3: Característiques TEA: interacció social.

1. Introducció: les relacions socials.

2. Les habilitats socials i el Trastorn de l’Espectre Autista.
2.1. Interessos restringits.
2.2. Comprensió de les normes socials.
2.3. Conductes desafiadores.
2.4. Treballar les habilitats socials.

3. La importància de l’entorn.

Unitat 4: Característiques TEA: flexibilitat de pensament.

1. Introducció: flexibilitat i rigidesa de pensament.

2. Sistema de creences distorsionat.

3. Teoria de la Ment.
3.1. La Teoria de la Ment i el Trastorn de l’Espectre Autista.
3.2. El test de Sally i Anne.
3.3. Treballar la Teoria de la Ment.

4. Funcions executives.
4.1. Les funcions executives i el Trastorn de l’Espectre Autista.
4.2. Torre d’Hanoi.
4.3. Treballar les funcions executives.

Unitat 5: Senyals d’alerta per a identificar a l’alumnat TEA.

1. Introducció: detecció precoç.

2. Senyals d’alerta.
2.1. Indicadors relacionats amb el desenvolupament social.
2.2. Indicadors relacionats amb la comunicació.
2.3. Indicadors relacionats amb la conducta.

3. Observació a casa.
3.1. Sospites de la família.

4. Observació a l’aula.
4.1. Sospites dels docents.

Unitat 6: Procés d’avaluació i diagnòstic de TEA.

1. Introducció: criteris diagnòstics de TEA.

2. Aspectes a valorar i instruments d’avaluació.
2.1. Història del desenvolupament.
2.2. Avaluació de l’estat general.
2.3. Avaluació de les característiques TEA.
2.4. Avaluació del llenguatge.

3. Procés de diagnòstic.

4. Informe de diagnòstic.

Tasca Pràctica.

Unitat 7: Atenció precoç en TEA.

1. Introducció: el concepte d’Atenció precoç.

2. Característiques de l’Atenció precoç.
2.1. Principis bàsics de l’Atenció precoç.

3. Importància de l’Atenció precoç.

4. Atenció precoç en alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista.
4.1. Àrees d’intervenció.
4.2. Intervenció dirigida a la família i a l’escola.
4.3. Bones pràctiques d’intervenció.

Unitat 8: Modalitats educatives per a l’alumnat TEA.

1. Introducció: modalitats educatives.

2. Centre educatiu ordinari.
2.1. Característiques del centre educatiu ordinari.
2.2. Suports específics en el centre educatiu ordinari.

3. Centre d’Educació Especial.
3.1. Característiques del centre d’Educació Especial.
3.2. Suports específics en el centre d’Educació Especial.

4. Modalitat combinada.

Unitat 9: Necessitats educatives de l’alumnat TEA.

1. Introducció: necessitats educatives especials.
1.1. Diferències entre alumnat NEE i NEAE.

2. Necessitats educatives especials de l’alumnat TEA.
2.1. Necessitats relacionades amb la comunicació.
2.2. Necessitats relacionades amb l’àmbit soci-afectiu.
2.3. Necessitats relacionades amb l’autonomia personal.
2.4. Necessitats relacionades amb l’àmbit cognitiu.
2.5. Necessitats relacionades amb el tipus de suports.

Unitat 10: Resposta educativa davant l’alumnat TEA: agents implicats.

1. Introducció: implicacions educatives.

2. Agents implicats en l’educació de l’alumnat TEA.
2.1. Alumnat.
2.2. Professorat.
2.3. Família.

Unitat 11: Resposta educativa davant l’alumnat TEA: mesures educatives.

1. Introducció: les mesures d’atenció a la diversitat.

2. Mesures ordinàries.
2.1. Organització dels temps i de l’espai.
2.2. Organització dels suports i activitats de reforç.
2.3. Adaptació de la metodologia.
2.4. Adequació de les programacions didàctiques.

3. Mesures extraordinàries.
3.1. Adaptacions curriculars.
3.2. Agrupaments flexibles.
3.3. Suport per part de professorat especialitzat.
3.4. Flexibilització de la permanència en el nivell o etapa educativa.

4. Aplicació de mesures d’atenció a la diversitat dirigides a l’alumnat TEA.

Unitat 12: La inclusió de l’alumnat TEA en el sistema educatiu.

1. Introducció: inclusió educativa.
1.1. Diferències entre equitat i igualtat.

2. Estratègies educatives per a la inclusió.

3. Claus per a la inclusió educativa.
3.1. Col·laboració del professorat.
3.2. Participació de l’alumnat.
3.3. Participació de la família.
3.4. Participació de la comunitat.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Trastorn de l’Espectre Autista a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar el Perfil d’Atenció a la diversitat de l’alumnat (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de Trastorn de l’Espectre Autista a l’aula és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).