CURS ONLINE DE PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA APLICADA A L’EDUCACIÓ

curs programació i robòtica

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 30 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

LA COMPETÈNCIA DE PROGRAMACIÓ, DECISIVA PER A UN FUTUR IMMEDIAT

Tradicionalment la programació ha estat una disciplina reservada per al món informàtic i vist com una cosa extremadament complexa. No obstant això, en l’actualitat programar i fer que robots o dispositius facin determinades accions, és una cosa fàcil i assumible per qualsevol persona sense coneixements de programació.

El món en el qual es mouran els nens i nenes d’avui serà un món on la tecnologia serà la principal protagonista. Amb la Internet de les Coses (IOT, Internet Of Things) cada dispositiu i element que utilitzem es torna més complex i més interactiu. Saber programar i configurar aquests elements donarà major autonomia i independència als individus per a prendre el control i ús intel·ligent de la tecnologia.

En un futur, gairebé tots i totes haurem de saber programar software. Si bé dependrà de molts factors, la competència i capacitat de programar serà decisiva i determinant per als treballs que s’albiren a futur. Tenir unes mínimes nocions de programació serà necessari per a poder desenvolupar-se en un món tecnològic. Per tant, dotar als alumnes de la competència de programació suposarà donar-los una eina transversal i universal que els permetrà entendre i afrontar el món del futur.

Diverses institucions destacades tant dins com fora d’Europa han pres part en el debat sobre la introducció de les habilitats pròpies del pensament computacional i la programació en l’ensenyament obligatori, amb la publicació de diversos informes que advoquen per un canvi en els currículums en els quals tingui cabuda la programació i la robòtica.

Amb aquest curs, el personal docent aconseguirà dominar a nivell educatiu els llenguatges de programació basats en Scratch i APP Inventor, per a fomentar i despertar la curiositat de programar en els seus alumnes a través del disseny de jocs i aplicacions a manera de recursos didàctics de les seves disciplines. A més, connectar i programar elements físics (actuadors i sensors) portarà als docents a introduir la robòtica com una altra eina didàctica més en la seva pràctica educativa.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament que vulguin aplicar la programació i la robòtica en el desenvolupament i ús de materials i continguts per a la seva disciplina.

El Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació:

 • Facilitar al professor un marc metodològic on pugui desenvolupar la seva pràctica educativa des de la perspectiva de treball amb la programació i robòtica.
 • Conèixer i utilitzar els fonaments bàsics de la programació per a la seva aplicació en lògiques i problemes relacionats amb la seva àrea de coneixement i la seva realitat.
 • Aprendre l’ús de llenguatges de programació visual com Scratch o APPInventor.
 • Connectar i interactuar amb dispositius de hardware a través d’Arduino.
 • Aprofundir en l’ús d’Scratch.
 • Crear projectes educatius amb Scratch.
 • Introduir la programació orientada a mòbils mitjançant APPInventor.
 • Configurar i treballar la robòtica bàsica a l’aula a través d’Arduino.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació:

Mòdul 1: Programació amb Scratch.

1. Introducció a Scratch en l’educació.
1.1. Aplicacions i tipus de projectes a implementar.
1.2. Ajustar el projecte a nivell de l’aula. Els estudis d’Scratch.
1.3. Instal·lació i entorn de treball.

2. Programant amb Scratch.
2.1. Coneixent al gat i les seves possibilitats.
2.2. Afegint amics i objectes del gat.
2.3. Animant al gat i els seus amics.
2.4. Escenaris i fons.

3. Creant Jocs amb Scratch.
3.1. Crear un Joc nivell fàcil.
3.2. Crear un Joc nivell mitjà.
3.3. Creació de jocs educatius.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: Programació amb Codi (APP inventor 2).

1. Primers passos APP Inventor 2.
1.1. Instal·lació i entorn de treball.
1.2. Gestor de projectes, Dissenyador i Blocs.
1.3. La comunitat MIT APP Inventor.

2. Programant amb APP Inventor 2.
2.1. El meu primer programa “Hola Món”.
2.2. Creant una interfície d’usuari.
2.3. Creant una APP educativa.

Tasca Pràctica 2.

Mòdul 3: Robòtica a l’aula

1. Introducció a Arduino.
1.1. El projecte Arduino.
1.2. La placa Arduino UNO.
1.3. Interfícies de programació i emuladors.

2. Treballant amb Arduino.
2.1. Hola món en Arduino.
2.2. Sensors i Actuadors.
2.3. Projecte educatiu amb Arduino.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • José Luis Martín: Doctorat en Enginyeria de la Informació i del Coneixement. Especialitzat en tecnologies educatives, programació i robòtica.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 30 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de programació i robòtica aplicada a l’educació és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).