CURS ONLINE DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR: BULLYING

prevenció gestió assetjament escolar

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

BULLYING: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ

L’assetjament escolar és un fenomen en el qual un o diversos companys exerceixen un o diversos tipus de maltractament de manera deliberada, intencionada, repetitiva i continuada cap a un altre nen o nena amb l’objectiu de sotmetre’l, espantar-lo i/o fer-li mal amb la finalitat d’obtenir un resultat favorable, o per a satisfer la necessitat d’agredir i destruir, provocant que, a llarg termini, la víctima sigui exclosa i aïllada socialment per la resta de companys, minvant la seva estabilitat mental i emocional.

Actualment, es troba molt present en els centres educatius, independentment del nivell sociocultural o econòmic dels alumnes que a ells assisteixen. A més, amb el desenvolupament de les noves tecnologies i les xarxes socials, han sorgit noves formes d’assetjament virtual (ciberassetjament o ciberbullying) que poden tenir grans conseqüències per a la víctima.

És un reflex que la presència de la violència en la societat es manifesta cada vegada des d’edats més primerenques, la qual cosa fa que sigui gairebé imprescindible que els educadors posseeixin eines de prevenció i intervenció davant els casos de maltractament entre iguals.

Aquest curs té com un dels seus principals objectius facilitar als docents els coneixements per a detectar l’existència d’aquesta mena de situacions, així com de les eines que es requereixen per a crear un pla de prevenció i sensibilització davant l’assetjament escolar i les habilitats necessàries per a la intervenció, en cas que existís un cas d’assetjament escolar en el centre educatiu.

Al llarg del primer mòdul ens endinsarem en el concepte d’assetjament escolar, en els diferents tipus de maltractament, els seus components i, el més important, aprendrem a identificar els senyals i símptomes que ens ajuden a reconèixer aquest fenomen.

En el segon mòdul ens centrarem en el rol del professor davant l’assetjament escolar. Veurem les diferents maneres d’intervenir en el cas que existeixi una situació d’assetjament dins de l’aula o del centre educatiu, desenvoluparem estratègies per a la prevenció i, finalment, aprendrem a dissenyar un pla de sensibilització i prevenció per a aplicar a la nostra aula.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en aprendre les eines específiques per a la detecció, prevenció i actuació enfront de l’assetjament escolar.

El Curs online de prevenció i gestió de l’assetjament escolar: bullying inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de prevenció i gestió de l’assetjament escolar: bullying:

 • Endinsar-se en el concepte d’assetjament escolar, així com les seves diferents manifestacions.
 • Identificar els factors de risc en les relacions entre iguals que poden ser utilitzats en la detecció del fenomen.
 • Conèixer les pautes d’actuació davant un cas d’assetjament escolar.
 • Comprendre els factors protectors que ajuden a prevenir l’assetjament escolar.
 • Adquirir les eines bàsiques per a implementar un pla de prevenció de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de prevenció i gestió de l’assetjament escolar: bullying:

Mòdul 1: Definició i detecció de l’assetjament escolar.

1. Definició assetjament.
1.1. Concepte d’assetjament.
1.2. Components i escenaris d’assetjament escolar.
1.3. Tipus d’assetjament.

2. Contextualització de l’assetjament.
2.1. Factors que influeixen en l’aparició de l’assetjament.
2.2. Fases del procés d’assetjament.
2.3. Com diferenciar l’assetjament escolar d’altres conflictes a l’aula.

3. Detecció de l’assetjament.
3.1. Símptomes i criteris i criteris de diagnòstic.
3.2. Avaluació: test i qüestionaris.
3.3. El rol del docent en els casos d’assetjament escolar.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: Prevenció i gestió de l’assetjament escolar.

1. La intervenció en els casos d’assetjament.
1.1. Àmbits d’intervenció.
1.2. Tipus d’intervenció.
1.3. Pla i protocol d’actuació.

2. Estratègies prevenció.
2.1. Estratègies de prevenció dels casos d’assetjament.
2.2. Millora de la convivència a l’aula.
2.3. Activitats pràctiques de gestió de l’enuig i del conflicte a l’aula.

3. Pla de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar.
3.1. Fases i components del pla de prevenció.
3.2. Objectius i estratègies per a crear un pla de prevenció.
3.3. Exemples pràctics de programes de sensibilització i intervenció.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de prevenció i gestió de l’assetjament escolar: bullying hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de prevenció i gestió de l’assetjament escolar: bullying és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).