CURS ONLINE DE PENSAMENT COMPUTACIONAL EN L’EDUCACIÓ

curs pensament computacional

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 30 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EL PENSAMENT COMPUTACIONAL, COMPETÈNCIA TRANSVERSAL EN ELS ALUMNES

És un fet que la tecnologia ha canviat les nostres vides de manera definitiva i sense volta enrere. A l’educació s’ha convertit en eina i en recurs aconseguint un nivell més que acceptable en el seu ús quotidià dins de l’aula.

Ara és la comunitat educativa la que fa un pas més i pretén portar l’ús de consum passiu d’aquestes eines a un altre més actiu on l’alumne coneix com funciona i pot modificar i adaptar el seu ús per al seu interès propi.

L’ensenyament de la programació i les ciències de la computació permeten dotar als individus d’una metodologia de pensament i unes eines que li facilitaran entendre la lògica i funcionament de les màquines i el software que les governa. Aconseguir aquests nivells de coneixement suposa dotar als alumnes de capacitats i competències que en un futur jugaran (juguen) un paper fonamental en la societat.

D’altra banda, el pensament computacional aporta als alumnes un enfocament metodològic basat en problemes on es potencia el pensament crític, l’autocorreció, la depuració o cerca d’errors, la resolució de reptes i el treball col·laboratiu. Aquesta metodologia els porta a aplicar-la molt més enllà d’un entorn tecnològic. Aplicar aquesta metodologia a situacions de la vida quotidiana contribueix a veure els conflictes i problemes des d’una altra perspectiva. Fomenten la creativitat, l’emprenedoria i la cultura lliure.

En aquest escenari, el pensament computacional com a competència transversal en els alumnes s’ha convertit en capacitació prioritària per a molts governs mundials. Així, per a la comunitat docent, poder aplicar el pensament computacional i l’ús de robots suposa un repte interessant. D’una banda, podrà dinamitzar i fer més atractives les seves classes, i per un altre, contribuirà a fomentar un model de pensament basat en l’anàlisi i la resolució de problemes. Els alumnes disposaran d’un escenari d’aprenentatge més d’acord amb la seva generació i amb la seva capacitat d’autogestió.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament que vulguin incorporar el pensament computacional com a model pedagògic d’aprenentatge, així com aplicar la programació i la robòtica en el desenvolupament i ús de materials i continguts per a la seva aula.

El Curs online de pensament computacional en l’educació inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de pensament computacional en l’educació:

 • Conscienciar de la importància del pensament computacional com a competència clau en el futur dels estudiants.
 • Facilitar al professor un marc metodològic on pugui desenvolupar la seva pràctica educativa des de la perspectiva de treball amb la programació i robòtica.
 • Conèixer i utilitzar els fonaments bàsics de la programació per a la seva aplicació en lògiques i problemes relacionats amb la seva àrea de coneixement i la seva realitat a través de llenguatges orientats a l’educació.
 • Treballar els fonaments del pensament computacional i adquirir l’habilitat d’utilitzar-ho per a la resolució de problemes simples.
 • Adoptar l’enfocament metodològic del pensament computacional i utilitzar-ho en la pràctica educativa.
 • Comprendre i practicar conceptes bàsics de la programació, adquirint l’habilitat de construir programes i algorismes simples que usin aquests conceptes a través de programes com Scratch.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de pensament computacional en l’educació:

Mòdul 1: Pensament computacional com a model metodològic.

1. Pensament Computacional, la competència clau del futur.
1.1. Definició, característiques i aplicacions.
1.2. La resolució de problemes com a procés.
1.3. El Pensament Computacional com a model metodològic.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: La programació en l’educació.

1. Introducció als llenguatges de programació.
1.1. Què són els llenguatges de programació.
1.2. Algorismes i pseudocodis.
1.3. Classificacions i tipologies.
1.4. Llenguatges orientats a l’educació: de Logo a Scratch.

2. La programació per etapes educatives.
2.1. Llenguatges i recursos per a etapa infantil.
2.2. Llenguatges i recursos per a etapa primària.
2.3. Llenguatges i recursos per a etapa secundària.

Tasca Pràctica 2.

Mòdul 3: Iniciació a la Programació i robòtica.

1. Fonaments bàsics d’Scratch.
1.1. Scratch: introducció i instal·lació.
1.2. Estructures bàsiques.
1.3. Operacions bàsiques amb Scratch.
1.4. Aplicacions. Exemples.

2. Robòtica educativa.
2.1. Arduino.
2.2. Raspberry Pi.
2.3. Altres recursos (Lego, Zowy, Bee Bot, etc).

3. Altres recursos de programació.
3.1. Recursos sense tecnologia.
3.2. Minecraft.
3.3. Recursos Online.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de pensament computacional en l’educació hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • José Luis Martín: Doctorat en Enginyeria de la Informació i del Coneixement. Especialitzat en tecnologies educatives, programació i robòtica.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 30 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de pensament computacional en l’educació és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).