CURS ONLINE D’INICIACIÓ A LA METODOLOGIA AICLE/CLIL

curs metodologia aicle clil

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

L’INDISCUTIBLE REFERENT A NIVELL EUROPEU

Aquest curs d’iniciació és una introducció a la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres o, en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). Presenta els principis d’AICLE/CLIL i analitza la metodologia d’AICLE/CLIL i les seves tècniques d’ensenyament.

L’enfocament AICLE/CLIL en el procés d’ensenyament-aprenentatge s’està generalitzant cada vegada més perquè és una proposta basada en competències que està guanyant terreny en els sistemes educatius europeus. AICLE/CLIL implica la integració de contingut i llengua, la qual cosa planteja la idea que l’aprenentatge de qualsevol Contingut implica l’aprenentatge de la Llengua associada a aquest, és a dir, s’usa la llengua per a aprendre, s’aprèn a usar la llengua i s’aprèn a aprendre.

La metodologia AICLE/CLIL promou una comunicació eficaç, desenvolupa habilitats de pensament i competències, estimula la sensibilitat cultural i fomenta les habilitats d’aprenentatge d’una llengua.

Diversos estudis i informes europeus sobre la competència lingüística dels estudiants durant l’educació obligatòria mostren la necessitat d’introduir canvis metodològics en l’enfocament d’ensenyament-aprenentatge de llengües afegides. En aquest sentit, la Comissió Europea va publicar en 2013 un informe sobre la millora de l’eficàcia de l’aprenentatge de llengües en el qual destaquen la metodologia AICLE/CLIL i l’aprenentatge d’idiomes assistit per ordinador.

Viure en una societat multilingüe implica fomentar un nombre creixent d’estudiants plurilingües. AICLE/CLIL ofereix la possibilitat d’ampliar la quantitat d’hores que els estudiants estan en contacte amb una llengua afegida en contextos socials en els quals aquesta llengua és poc o gairebé mai utilitzada fora de l’aula.

Els principals objectius d’aquest curs són els de conèixer la teoria que hi ha darrere d’AICLE/CLIL, entendre el paper del professorat AICLE/CLIL, tractar activitats per a desenvolupar el pensament crític de l’alumnat, fomentar la relació entre llengua i contingut, promoure l’aprenentatge col·laboratiu i crear activitats AICLE/CLIL que es puguin implementar a l’aula aplicant estratègies de Scaffolding tant per a la llengua com per al contingut.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

El curs s’impartirà íntegrament en anglès. Per tant, és necessari tenir un nivell d’anglès equivalent o superior a B2 (MCER) per assegurar un correcte seguiment i comprensió dels continguts (no és necessari acreditar-ho amb un certificat oficial).

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament que vulguin adquirir els coneixements, tècniques i competències necessàries per aplicar la metodologia AICLE/CLIL a les seves classes.

El Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL:

 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb el plurilingüisme i l’aprenentatge plurilingüe.
 • Conèixer les diferents iniciatives i directrius europees per a l’ensenyament integrat de llengua i contingut en llengua estrangera.
 • Conèixer i comparar els diferents models i programes AICLE/CLIL.
 • Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor AICLE/CLIL efectiu.
 • Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les necessitats cognitives, lingüístiques i emocionals dels alumnes dins d’un programa AICLE/CLIL.
 • Aplicar la Taxonomia de Bloom per a una correcta planificació de las tasques i un correcte desenvolupament cognitiu de l’alumne.
 • Conèixer els elements necessaris per a una correcta implementació d’un enfocament AICLE/CLIL a l’aula.
 • Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa AICLE/CLIL: organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors.
 • Elaborar una activitat AICLE/CLIL.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL:

Mòdul 1: Introducció.

1. Sobre AICLE/CLIL.
1.1. Sobre AICLE/CLIL.
1.2. Perquè AICLE/CLIL és important?
1.3. Tipus de AICLE/CLIL.
1.4. Quan va començar AICLE/CLIL?
1.5. Què és AICLE/CLIL? Què no és AICLE/CLIL?

2. El professor AICLE/CLIL.
2.1. El professor AICLE/CLIL.
2.2. El Marc Europeu.
2.3. Alguns aspectes que els professors de AICLE/CLIL han de tenir en compte.

Mòdul 2: Cognició.

1. Activar el coneixement previ.
1.1. Activar el coneixement previ.
1.2. Perquè activar?
1.3. Perquè activar en AICLE/CLIL?
1.4. Estratègies per desenvolupar Coneixements Previs.

2. Desenvolupar el coneixement.
2.1. Constructivisme.
2.2. Constructivisme Social.
2.3. Aprenentatge col·laboratiu.

3. Habilitats de pensament.
3.1. Desenvolupar habilitats cognitives i pensament crític.
3.2. Cognició i Taxonomia de Bloom.
3.3. Taxonomia digital de Bloom.
3.4. Exemples de l’aplicació de la Taxonomia de Bloom.
3.5. Habilitats de Pensament Crític.

4. Preguntes conductores.
4.1. Preguntes conductores.
4.2. Característiques de les preguntes conductores.
4.3. Dissenyar preguntes conductores efectives.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Llengua.

1. Llengua i AICLE/CLIL.
1.1. Interrelació entre llengua i contingut.
1.2. Les tres As.
1.3. Les 5 Cs.
1.4. Matriu de Cummins.
1.5. Tipologia de text.

2. Translanguaging.
2.1. Translanguaging.
2.2. Avantatges globals de AICLE/CLIL.

3. Scaffolding.
3.1. Scaffolding.
3.2. Formes d’Scaffolding per a l’aprenentatge.
3.3. Scaffolding de recepció, transformació i productiu.
3.4. Organitzadors gràfics.

Mòdul 4: Estructurant llengua i contingut.

1. Sobre les competències i les tasques basades en competències.
1.1. Què és una competència?
1.2. Competències i objectius.
1.3. Exemple d’una tasca basada en la competència.

Tasca Pràctica 2.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Laura A. Boyd: Llicenciada en Filologia Anglesa. Catedràtica d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP, plurilingüisme i AICLE.
 • Rosa Pérez: Llicenciada en Filologia Anglesa i Filologia Catalana. Professora d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP i AICLE.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).