CURS ONLINE DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

curs google workspace
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 35 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 35 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EINES COL·LABORATIVES PER A L’APRENENTATGE

Google Workspace for Education ha emergit com una poderosa plataforma educativa basada en el núvol, dissenyada per a revolucionar l’ensenyament i l’aprenentatge en institucions educatives de tot el món. Amb una suite completa d’aplicacions, com Classroom, Drive, Docs, Sheets i Slides, Google Workspace for Education permet una col·laboració fluida i una creació de contingut dinàmica entre alumnes i professors.

Una de les característiques distintives d’aquesta plataforma és el seu enfocament en la seguretat i la privacitat. Amb eines d’administració avançades, Google Workspace for Education protegeix les dades sensibles dels usuaris i compleix amb els estrictes estàndards de seguretat de l’àmbit educatiu, assegurant la confiança de les institucions i les seves comunitats educatives.

En proporcionar una infraestructura digital sòlida i flexible, Google Workspace for Education empodera tant a alumnes com a docents per a fomentar la creativitat, la col·laboració i l’accés a la informació. Els estudiants participen activament en el seu aprenentatge, treballant de manera conjunta i creant contingut significatiu. Els professors troben en aquestes eines una via eficient per a organitzar i presentar materials educatius, així com per a avaluar el progrés dels seus alumnes.

Amb Google Workspace for Education les institucions educatives poden aprofitar els avantatges de la tecnologia moderna per a millorar l’experiència educativa i preparar als alumnes per a enfrontar els desafiaments del món digital actual. És una solució que potencia l’aprenentatge, promou la col·laboració i, en última instància, contribueix al desenvolupament d’individus preparats i competents en la societat global del segle XXI.

Aquest curs té com a objectiu capacitar als docents en l’eficient ús de les eines pedagògiques de Google, permetent-los comprendre plenament el paper essencial de la tecnologia en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de Google Workspace for Education et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis incorporar a la teva aula i a la teva metodologia les solucions tecnològiques de Google Workspace for Education (anteriorment conegut com a G Suite for Education) per a la gestió efectiva dels processos d’ensenyament aprenentatge.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Google Workspace for Education:

 • Conèixer l’entorn Google Workspace for Education i valorar el seu potencial en el suport de processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Comprendre la importància d’establir xarxes personals d’aprenentatge i aconseguir un alt grau d’autonomia en l’aprenentatge.
 • Conèixer les diferents eines que componen Google Workspace for Education i la seva aplicació metodològica.
 • Aplicar les opcions de les diferents eines en processos de creació de contingut, de col·laboració remota, de gestió de l’aprenentatge i d’avaluació.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Google Workspace for Education:

Mòdul 1. Google Workspace for Education i metodologies actives. Gestió del contingut digital.

1. Google Workspace for Education. Sistema de gestió.
1.1. Definició.
1.2. Característiques.
1.3. Aplicacions.
1.4. Gestió a través de la consola d’administració.
1.5. Els chromebooks.
1.6. L’univers Google Workspace for Education: PLN, aprenentatge autònom, capacitació i certificacions.

2. Google Workspace for Education. Tecnologia al servei de la pedagogia.
2.1. Filosofia de Google Workspace for Education.
2.2. Aprenentatges actius, formats presencials, online i blended.
2.3. El rol de la tecnologia com a suport.

3. Drive. Gestió de continguts digitals.
3.1. Característiques de Drive.
3.2. Interface. Opcions de configuració.
3.3. Crear contingut digital en Drive.
3.4. Compartir contingut digital en Drive.
3.5. Aplicacions en la labor docent.

4. Google Docs. Processador de textos.
4.1. Característiques de Google Docs.
4.2. Interface. Opcions per a l’usuari.
4.3. Col·laboració en Google Docs: comentaris, xat i tasques.
4.4. Complements i extensions.

5. Fulls de càlcul. Gestió de dades.
5.1. Característiques de Fulls de càlcul.
5.2. Interface. Opcions per a l’usuari.
5.3. Fórmules i opcions més utilitzades en la labor docent.
5.4. Complements i extensions.

6. Presentacions. Creació de contingut visual.
6.1. Característiques de Google Presentacions.
6.2. Interface. Opcions per a l’usuari.
6.3. Col·laboració en Google Presentacions: comentaris, xat i tasques.
6.4. Complements i extensions.

Repte 1: Tasca pràctica amb Google Drive.

Repte 2: Tasca pràctica amb Google Docs.

Repte 3: Tasca pràctica amb Fulls de càlcul.

Repte 4: Tasca pràctica amb Presentacions.

Mòdul 2. Gestió eficaç de l’aprenentatge: Classroom i Sites.

1. Google Classroom: gestió efectiva de l’aprenentatge.
1.1. Entorns d’aprenentatge com a necessitat del sistema educatiu.
1.2. Classroom: creació i gestió de classes. Configuració general. Notificacions.
1.3. Persones. Invitació a alumnat i docents. Gestió de l’aprenentatge individual.
1.4. Treball de classe: temes, creació i gestió de preguntes i tasques.
1.5. Treball de classe: avaluació i gestió de qualificacions.

2. Google Sites: comunicació i reflexió.
2.1. Usos pedagògics i organitzacionals de Sites.
2.2. Sites: característiques, gestió de permisos.
2.3. Interface. Opcions de configuració.
2.4. Gestió dels continguts.

3. Calendari: gestió efectiva d’esdeveniments i reunions.
3.1. Característiques de Google Calendar.
3.2. Gestió de diferents calendaris, esdeveniments i hores disponibles.
3.3. Gestió de reunions.
3.4. Gestió de tasques.
3.5. Google Keep.

4. Gmail. Comunicació eficient en el centre educatiu.
4.1. Característiques de Gmail.
4.2. Configuració del correu. Signatura electrònica.
4.3. Filtres.
4.4. Etiquetes.

Repte 5: Tasca pràctica amb Google Classroom.

Repte 6: Tasca pràctica amb Google Sites.

Repte 7: Tasca pràctica amb Calendari.

Repte 8: Tasca pràctica amb Gmail.

Mòdul 3: Avaluació i seguiment de l’alumnat en Google Workspace for Education.

1. Les dades en l’educació.
1.1. Analítica de l’aprenentatge: les possibilitats de l’aplicació del big data en educació.
1.2. Eines de recollida de dades.

2. Google Forms: creació i gestió d’enquestes.
2.1. Característiques de Google Forms.
2.2. Creació i gestió d’enquestes.
2.3. Creació i gestió d’itineraris d’aprenentatge.
2.4. Creació i gestió de tests auto-avaluables.
2.5. Gestió de dades en Fulls de càlcul: opcions avançades.

3. Avaluació formativa en Google Workspace for Education.
3.1. La importància de l’avaluació formativa en l’educació actual.
3.2. Pedagogies actives i avaluació formativa.
3.3. Corregir vs. avaluar. La importància del feedback.

4. La rúbrica com a eina d’avaluació formativa.
4.1. La rúbrica com a eina d’avaluació formativa. Tipus.
4.2. Corubrics: l’alumnat protagonista del procés avaluatiu.
4.3. Ús de rúbriques en Classroom. Opcions.
4.4. El feedback en àudio i/o vídeo en l’entorn Google Workspace for Education.

Repte 9: Tasca pràctica amb Google Forms.

Repte 10: Tasca pràctica amb rúbriques de Classroom.

Mòdul 4: Comunicació i gestió de vídeos educatius.

1. Comunicació remota: Google Meet.
1.1. La comunicació amb l’alumnat.
1.2. Obrir l’aula al món amb Google Meet.
1.3. Creació i gestió de videotrucades.

2. Missatgeria segura i àgil: Google xat.
2.1. Google xat: un fòrum segur i àgil.
2.2. Creació i gestió de sales.
2.3. Opcions d’usuari, integració amb Drive.

3. El vídeo educatiu com a recurs.
3.1. Les possibilitats del vídeo com a recurs pedagògic.
3.2. Vídeos propis i de tercers. Drets d’autor.
3.3. YouTube: creació i gestió d’un canal.
3.4. Creació i gestió de vídeos i llistes de reproducció.

4. Jamboard. Creació digital col·laborativa.
4.1. Característiques de Jamboard.
4.2. Integració en Google Meet.
4.3. Usos pedagògics de Jamboard.

Repte 11: Tasca pràctica amb Google Xat.

Repte 12: Tasca pràctica amb YouTube.

Repte 13: Tasca pràctica amb Jamboard.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Google Workspace for Education hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Projecte Final (100%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques (Reptes Obligatoris).
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Raúl Martínez: Llicenciat en Filologia anglesa. Coordinador d’Innovació Pedagògica. Google Certified Educator (Nivells 1 i 2), Google Certified Trainer i Google Certified Innovator.
 • Luis Loscertales: Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor i formador. Google Certified Educator (Nivells 1 i 2) i Trainer.

 

TITULACIÓ

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (35 hores) vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a reconèixer activitats de formació permanent dirigides al professorat no universitari.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de Catalunya sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

 

CERTIFICACIONS DE GOOGLE FOR EDUCATION

L’equip de Google for Education administra tres programes de certificació diferents a fi de satisfer les necessitats de desenvolupament professional de la nostra comunitat educativa:

 • Educador certificat de Google: està dissenyat per als educadors i professors que desitgin demostrar competència en l’ús de les eines de Google for Education. L’estat de Nivell 1 indica que l’educador pot implementar Google Workspace for Education correctament en la pràctica educativa a fi de millorar l’ensenyament i l’aprenentatge. L’estat de Nivell 2 indica que l’educador pot integrar correctament una major gamma d’eines de Google Workspace for Education i altres tecnologies a fi de transformar la pràctica educativa.
 • Capacitador certificat de Google for Education: els Capacitadors certificats de Google for Education són professionals de l’educació apassionats i motivats que desitgen ajudar als altres a transformar les aules amb tecnologia. Independentment que siguis el tecnòleg al qual recorren a l’escola, un professor d’aula magistral o un consultor amb esperit d’emprenedoria, tothom té les portes obertes per a sol·licitar la inscripció en el programa.
 • Innovador certificat de Google for Education: està dissenyat per als líders intel·lectuals de l’educació que desenvolupen projectes nous i innovadors amb les eines de Google for Education.

 

Aquest curs està dissenyat per a capacitar als participants en l’ús de les eines de Google Workspace en l’entorn educatiu, com a suport per als processos d’ensenyament-aprenentatge, la gestió de tasques i l’avaluació i el treball col·laboratiu en el núvol. A la seva finalització, l’alumne haurà adquirit una sèrie d’habilitats i competències que li permetran fer servir amb soltesa les eines de Google Workspace en el seu treball diari a l’aula i fora d’ella.

Aquesta capacitació és la base per a la realització dels exàmens de certificació de Google Certified Educator Level 1 y Level 2. El que fonamentalment avaluen els exàmens de Google per a educadors de Nivell 1 y 2 és, precisament, la facilitat que tens a l’hora de crear i compartir contingut amb els teus col·legues i estudiants utilitzant les eines de Google Workspace. Aquest és, fonamentalment, l’objectiu del nostre curs.

Una vegada completat, els nostres estudiants estaran en disposició de realitzar els exàmens de Google Certified Educator Level 1 y Level 2 amb èxit després d’una breu preparació, que pot realitzar-se a través de Bootcamps i cursos específics o en solitari, amb els materials que Google posa a la disposició dels educadors en el seu Teacher Centre. Aquests cursos i materials estaran molt enfocats al fet que els participants coneguin el format de l’examen i a revisar les seves dues parts: teòrica i pràctica.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).