CURS ONLINE DE FLIPPED CLASSROOM

flipped classroom

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

DÓNA-LI LA VOLTA A LA TEVA CLASSE

Ens trobem en un context on les tecnologies faciliten l’accés al coneixement i en el qual les demandes dels alumnes no estan centrades en els continguts, sinó en la interacció, en la cooperació i en l’obtenció d’assoliments significatius per a ells.

Als nostres alumnes els mou el fet de fer o crear alguna cosa amb el que aprenen. Invertint la classe contribuïm en aquest procés. És a dir, tenim la possibilitat d’involucrar als alumnes en el seu procés d’aprenentatge, que ja no dediquen el seu temps a escoltar-nos, sinó a treballar sobre una activitat i a aconseguir un objectiu. I ho fan cooperant entre ells el que permet un major desenvolupament d’habilitats personals. Tot això conforma les bases pedagògiques sobre les quals es sustenta l’estratègia metodològica de Flipped Classroom.

En aquest curs, recorreràs les diferents fases necessàries per a invertir l’aula. Entre les primeres adaptacions treballaràs en col·locar la informació en mètodes d’emmagatzematge i transmissió de coneixements actualitzats com pot ser la producció i edició d’un vídeo.

Per a això, aprendràs en primer lloc a expressar-te i narrar en entorns virtuals d’aprenentatge. Interaccionar per mitjà d’aplicacions digitals amb la finalitat de transmetre coneixement, implica entendre com es distribueix, presenta i gestiona la informació, i adaptar estratègies i maneres de comunicació a destinataris específics com són els teus alumnes.

També aprendràs a crear i editar continguts digitals nous, integrar i re-elaborar coneixements i continguts previs, i com fer visibles les idees mitjançant imatges. És a dir, utilitzar tecnologies i eines digitals per a la creació i construcció de recursos, coneixements i continguts.

Tot això sense oblidar l’aspecte pedagògic i didàctic que ha de posseir un vídeo en Flipped Classroom per la qual cosa veurem com incloure en ells experiències d’aprenentatge i estratègies d’indagació en els coneixements que pretens transmetre’ls.

Els docents hem de ser flexibles en aquest sentit i utilitzar el vídeo propi del model Flipped Classroom és una bona opció.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats a implementar el model Flipped Classroom en el context de la seva pròpia aula.

El Curs online de Flipped Classroom inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Flipped Classroom:

 • Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre el model Flipped Classroom, les seves implicacions i avantatges.
 • Comprendre i reflexionar sobre el rol del professor i l’alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l’aula.
 • Conèixer les tècniques de la Narrativa Digital i del Pensament Visual per a elaborar un guió del vídeo.
 • Dominar algunes eines i recursos disponibles per a la producció del vídeo.
 • Dissenyar un projecte de Flipped Classroom.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Flipped Classroom:

Mòdul 1: Primers passos per invertir l’aula.

1. Introducció al model Flipped Classroom.
1.1. El Model Flipped Classroom i la seva eficàcia a l’aula.
1.2. Paper del docent.
1.3. Paper de l’alumnat.
1.4. Propòsit de la tecnologia educativa i la importància de la competència digital docent.

2. Com invertir un procés d’ensenyament?
2.1. Disseny universal de l’aprenentatge.
2.2. Relacions amb altres metodologies innovadores.
2.3. Taxonomia de Bloom.
2.4. Principis de Gamificació en l’entorn educatiu.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: Reprodueix, adapta i personalitza la teva classe.

1. Eines i recursos per al disseny d’un projecte Flipped Classroom.
1.1. Selecció i creació de continguts.
1.2. Eines i recursos per a la creació de vídeos didàctics.

2. Fase de Planificació i Disseny Narratiu i Visual: el Guió del Vídeo.
2.1. Comunicació en Entorns Virtuals d’Aprenentatge.
2.2. Narrativa Digital.
2.3. Pensament Visual.
2.4. Estratègies per al Disseny del Guió del Vídeo.

3. Fase de Producció: Disseny d’Experiències d’Aprenentatge.
3.1. L’Aprenentatge per indagació.
3.2. Preguntes que ajuden a indagar.
3.3. Eines per transformar els vídeos segons els principis de l’Aprenentatge per Indagació.

4. Fase de Difusió: usabilitat i accessibilitat.
4.1. Principis d’usabilitat.
4.2. Principis d’accessibilitat.
4.3. Plataformes de difusió: YouTube i Vimeo.

Tasca Pràctica 2.

Mòdul 3: Avaluació en un projecte Flipped Classroom.

1. Avaluació formativa.
1.1. Què és l’avaluació formativa?
1.2. Com puc aplicar l’avaluació formativa?
1.3. Compartir els objectius d’aprenentatge i els seus criteris d’assoliment.
1.4. Dissenyar activitats per evidenciar l’aprenentatge.
1.5. Oferir retroalimentació eficaç.
1.6. Oferir oportunitats per l’autoavaluació i la coavaluació.

2. Us de rúbriques com a instrument d’avaluació.
2.1. Avaluar per competències.
2.2. Què és una rúbrica?
2.3. Avantatges i inconvenients en la utilització de rúbriques.
2.4. Consells per al disseny de rúbriques.

Tasca Pràctica 3.

Projecte final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Flipped Classroom hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (20%).
 • Tasca Pràctica 2 (20%).
 • Tasca Pràctica 3 (20%).
 • Projecte Final (40%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Aarón Asencio: Graduat en Educació Primària. Mestre d’Educació Primària. Especialitzat en ABP, Flipped Classroom i gamificació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de Flipped Classroom és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).