CURS ONLINE D’EDUCAR EN LA CREATIVITAT

curs educar creativitat
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • MAI24: 07/05/24 a 30/06/24
 • JUL24: 02/07/24 a 31/07/24

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: MAIG

 • 07/05/24 a 30/06/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EMPODERANT ALS ALUMNES A TRAVÉS DE LA CREATIVITAT

La creativitat és una habilitat fonamental que impulsa l’aprenentatge significatiu i el desenvolupament integral dels alumnes. És un recurs essencial en l’àmbit educatiu que fomenta la innovació, la resolució de problemes i la capacitat d’adaptació en un món en constant canvi.

Incorporar la creativitat a les aules permet als alumnes explorar i expressar les seves idees de manera única i original. Els ofereix l’oportunitat de pensar fora del convencional, promovent la diversitat de perspectives i enfocaments en el procés d’aprenentatge. A més, estimula el pensament crític i la presa de decisions informades en enfrontar desafiaments i tasques creatives.

La creativitat també juga un paper crucial en el desenvolupament socioemocional dels alumnes. Els ajuda a expressar i gestionar les seves emocions, a desenvolupar l’empatia i a treballar en equip de manera col·laborativa. En promoure un ambient creatiu i de suport, es fomenta l’autoestima i la confiança en si mateixos, la qual cosa impacta positivament en el seu benestar emocional.

Així mateix, la creativitat potencia la motivació intrínseca en el procés d’aprenentatge. Quan els estudiants se senten inspirats i compromesos amb activitats creatives, l’aprenentatge es converteix en una experiència enriquidora i significativa per a ells.

En aquesta formació et donarem les eines que necessites per a introduir la creativitat a l’aula i millorar així l’educació dels teus alumnes, dotant-los d’una qualitat clau en la seva vida, tant a nivell personal com professional. Una formació que et permetrà ajudar els teus alumnes a adaptar-se a un món replet de canvis i transformacions, estimulant el seu pensament creatiu, la seva imaginació, l’expansió dels seus sentits i desenvolupant les seves fortaleses i talents de manera natural.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online d’educar en la creativitat et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis incorporar la creativitat en el procés educatiu a través de continguts, tècniques i actituds que incideixin en benefici del desenvolupament a tots els nivells de l’alumnat.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’educar en la creativitat:

 • Conèixer la definició de creativitat, què sabem d’ella i quina és la recepta cap al desenvolupament creatiu.
 • Saber com era la creativitat des del temps dels grecs i romans fins als nostres dies i com ha anat evolucionant.
 • Aprendre com portar la creativitat a l’aula i els recursos que podem usar per a això.
 • Rebre consells per a la solució de problemes i conèixer mètodes per a ser creatius segons l’estat d’ànim.
 • Descobrir els mites que hi ha sobre la creativitat.
 • Conèixer quins són els bloquejos més freqüents que impedeixen el desenvolupament de la creativitat.
 • Descobrir mètodes i hàbits creatius que es poden posar-se en marxa en les organitzacions.
 • Aprendre tècniques creatives per a estimular la producció d’idees amb els passos i l’aplicació d’aquestes.
 • Saber quines qualitats has de conrear si decideixes ser una persona creativa.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’educar en la creativitat:

Unitat 1: Innovació i creativitat.

1. Introducció.

2. La creativitat per a la gestió de la innovació i la solució de problemes.
2.1. Què és la creativitat?
2.2. Els processos creatius.
2.3. Els nostres dos cervells.
2.4. La persona creadora: habilitats i trets.

3. Qualitats a conrear per a arribar a ser més creatiu.

4. Què sabem sobre la creativitat.

5. Quina és la recepta cap al desenvolupament creatiu?

6. L’ambient creatiu.

7. Creativitat per la creativitat mateixa.

8. Com es pot avaluar la creativitat?

9. La serendipia.

10. El coneixement i la personalitat creadora.

Unitat 2: Història de la creativitat.

1. Introducció.

2. Història Remota de la creativitat.
2.1. La creativitat a la Grècia antiga.
2.2. Els romans i la creativitat.
2.3. La creativitat en el segle XVII i XVIII.
2.4. La creativitat en el segle XIX.
2.5. La creativitat en el segle XX.

3. Enginy i creativitat.
3.1. Metàfora.

4. Història recent de la creativitat.

5. Últims estudis sobre creativitat.

Unitat 3: La creativitat a l’aula.

1. Introducció.

2. La creativitat i l’aprenentatge.

3. Dimensions de la creativitat.

4. Recursos per a millorar la creativitat a l’aula.

Unitat 4: Mites que ens impedeixen ser creatius.

1. Del pensament creatiu a l’acció creativa.

2. Consells per a la solució de problemes.

3. Mites relacionats amb la creativitat.

4. El mite de l’hemisferi dret del cervell.

5. Raons que ens impedeixen ser més creatius.
5.1. Exercici de l’experiment.

6. Mètodes creatius segons l’estat d’ànim.
6.1. Crear en somni (Sleep writing).
6.2. Relaxació.
6.3. Exercici de relaxació.
6.4. La visualització.
6.5. Exercici bàsic de visualització.
6.6. Les metàfores.
6.7. Exercici.
6.8. Els contes.

Unitat 5: Elimina els bloquejos mentals.

1. Bloquejos freqüents que impedeixen el desenvolupament de la creativitat.

Unitat 6: Mètodes i hàbits creatius.

1. Creativitat en les organitzacions educatives.

2. Característiques dels grups creatius.

3. Mètodes creatius en les organitzacions.
3.1. Creativitat: la clau màgica.
3.2. El pensament lateral.
3.3. Tècniques més profundes.
3.4. Metodologia creativa.

4. Bé, i ara què?
4.1. Tècnica de resolució de problemes.

5. Hàbits per a conrear el desenvolupament del pensament creatiu.
5.1. Curiositat i interès.
5.2. Conrear el fluir en la vida quotidiana.
5.3. Hàbits de fermesa.
5.4. Trets Interns.
5.5. L’aplicació de l’energia creativa.
5.6. Localització del problema.
5.7. Pensament divergent.
5.8. Triar un camp especial.

6. Inhibidors de la creativitat i de la iniciativa.
6.1. El temor al fracàs.
6.2. Les excuses.
6.3. La por a la crítica.
6.4. La por al fet que riguin de nosaltres.

Tasca Pràctica.

Unitat 7: Tècniques creatives I.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 8: Tècniques creatives II.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 9: Tècniques creatives III.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 10: Desenvolupament de competències creatives en l’equip.

1. Què són les competències.
2. Competències per a desenvolupar la creativitat.
3. Valoració de les competències creatives.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’educar en la creativitat hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (45 hores) vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a reconèixer activitats de formació permanent dirigides al professorat no universitari.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de Catalunya sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del Curs online d’educar en la creativitat és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).