CURS ONLINE D’EDUCAR EN LA CREATIVITAT

curs educar creativitat

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: MAIG

 • 03/05/23 a 02/07/23 (2 mesos | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EDUCAR EN LA CREATIVITAT: EDUCAR PER AL CANVI

La creativitat és una qualitat cada vegada més demandada en l’àmbit empresarial que requereix de professionals capaços de desenvolupar idees, aportar nous punts de vista i solucionar problemes de manera innovadora. Partint d’això, per què no ensenyar als nens a potenciar la seva creativitat des de la primera infància? Incorporant la creativitat a les nostres aules ens assegurarem que els estudiants estan desenvolupant capacitats i habilitats que els seran de gran ajuda en el futur, augmentant així les seves possibilitats de tenir èxit en un món laboral cada vegada més complex i canviant.

La creativitat és un recurs bàsic en el qual treballar en educació. Des del punt de vista pedagògic és fonamental valorar i reconèixer les fortaleses i qualitats de cadascun dels nostres alumnes, que el dia de demà seran joves i adults que contribuiran posant els seus valors personals al servei de la nostra societat.

En aquesta formació et donarem les eines que necessites per a introduir la creativitat a l’aula i millorar així l’educació dels nens, dotant-los d’una qualitat clau en la seva vida, tant a nivell personal com professional. Una formació que et permetrà ajudar els teus alumnes a adaptar-se a un món replet de canvis i transformacions, estimulant el seu pensament creatiu, la seva imaginació, l’expansió dels seus sentits i desenvolupant les seves fortaleses i talents de manera natural.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en adquirir coneixements específics sobre creativitat per a poder incorporar-la en el procés educatiu a través de continguts, tècniques i actituds que incideixin en benefici del desenvolupament a tots els nivells de l’alumnat.

El Curs online d’educar en la creativitat inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’educar en la creativitat:

 • Conèixer la definició de creativitat, què sabem d’ella i quina és la recepta cap al desenvolupament creatiu.
 • Saber com era la creativitat des del temps dels grecs i romans fins als nostres dies i com ha anat evolucionant.
 • Aprendre com portar la creativitat a l’aula i els recursos que podem usar per a això.
 • Rebre consells per a la solució de problemes i conèixer mètodes per a ser creatius segons l’estat d’ànim.
 • Descobrir els mites que hi ha sobre la creativitat.
 • Conèixer quins són els bloquejos més freqüents que impedeixen el desenvolupament de la creativitat.
 • Descobrir mètodes i hàbits creatius que es poden posar-se en marxa en les organitzacions.
 • Aprendre tècniques creatives per a estimular la producció d’idees amb els passos i l’aplicació d’aquestes.
 • Saber quines qualitats has de conrear si decideixes ser una persona creativa.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’educar en la creativitat:

Unitat 1: Innovació i creativitat.

1. Introducció.

2. La creativitat per a la gestió de la innovació i la solució de problemes.
2.1. Què és la creativitat?
2.2. Els processos creatius.
2.3. Els nostres dos cervells.
2.4. La persona creadora: habilitats i trets.

3. Qualitats a conrear per a arribar a ser més creatiu.

4. Què sabem sobre la creativitat.

5. Quina és la recepta cap al desenvolupament creatiu?

6. L’ambient creatiu.

7. Creativitat per la creativitat mateixa.

8. Com es pot avaluar la creativitat?

9. La serendipia.

10. El coneixement i la personalitat creadora.

Unitat 2: Història de la creativitat.

1. Introducció.

2. Història Remota de la creativitat.
2.1. La creativitat a la Grècia antiga.
2.2. Els romans i la creativitat.
2.3. La creativitat en el segle XVII i XVIII.
2.4. La creativitat en el segle XIX.
2.5. La creativitat en el segle XX.

3. Enginy i creativitat.
3.1. Metàfora.

4. Història recent de la creativitat.

5. Últims estudis sobre creativitat.

Unitat 3: La creativitat a l’aula.

1. Introducció.

2. La creativitat i l’aprenentatge.

3. Dimensions de la creativitat.

4. Recursos per a millorar la creativitat a l’aula.

Unitat 4: Mites que ens impedeixen ser creatius.

1. Del pensament creatiu a l’acció creativa.

2. Consells per a la solució de problemes.

3. Mites relacionats amb la creativitat.

4. El mite de l’hemisferi dret del cervell.

5. Raons que ens impedeixen ser més creatius.
5.1. Exercici de l’experiment.

6. Mètodes creatius segons l’estat d’ànim.
6.1. Crear en somni (Sleep writing).
6.2. Relaxació.
6.3. Exercici de relaxació.
6.4. La visualització.
6.5. Exercici bàsic de visualització.
6.6. Les metàfores.
6.7. Exercici.
6.8. Els contes.

Unitat 5: Elimina els bloquejos mentals.

1. Bloquejos freqüents que impedeixen el desenvolupament de la creativitat.

Unitat 6: Mètodes i hàbits creatius.

1. Creativitat en les organitzacions educatives.

2. Característiques dels grups creatius.

3. Mètodes creatius en les organitzacions.
3.1. Creativitat: la clau màgica.
3.2. El pensament lateral.
3.3. Tècniques més profundes.
3.4. Metodologia creativa.

4. Bé, i ara què?
4.1. Tècnica de resolució de problemes.

5. Hàbits per a conrear el desenvolupament del pensament creatiu.
5.1. Curiositat i interès.
5.2. Conrear el fluir en la vida quotidiana.
5.3. Hàbits de fermesa.
5.4. Trets Interns.
5.5. L’aplicació de l’energia creativa.
5.6. Localització del problema.
5.7. Pensament divergent.
5.8. Triar un camp especial.

6. Inhibidors de la creativitat i de la iniciativa.
6.1. El temor al fracàs.
6.2. Les excuses.
6.3. La por a la crítica.
6.4. La por al fet que riguin de nosaltres.

Tasca Pràctica 1.

Unitat 7: Tècniques creatives I.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 8: Tècniques creatives II.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 9: Tècniques creatives III.

1. Tècniques creatives per a desenvolupar la teva creativitat i innovació.

Unitat 10: Desenvolupament de competències creatives en l’equip.

1. Què són les competències.
2. Competències per a desenvolupar la creativitat.
3. Valoració de les competències creatives.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’educar en la creativitat hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’educar en la creativitat és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).