CURS ONLINE D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL A L’AULA

educació afectiva sexual

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EDUCAR L’AFECTIVITAT I LA SEXUALITAT

Si pretenem realitzar una Educació Afectiva i Sexual de qualitat, hem d’ocupar-nos especialment d’afavorir que els nens i joves es coneguin, s’acceptin a si mateixos i portin una vida feliç i enriquidora, reduint en la mesura que es pugui les probabilitats de sofrir conseqüències no desitjades.

Educar l’afectivitat i la sexualitat no sols és necessari, sinó que és el nostre deure si volem oferir una educació integral al llarg de totes les etapes evolutives dels nostres joves. L’Educació Afectiva i Sexual té a veure amb el manteniment de la salut i el benestar, amb la preparació per a la vida, amb l’expressió de l’afectivitat i la manera de sentir i relacionar-se amb els altres, amb l’educació en valors, la igualtat, la responsabilitat, la llibertat i el respecte per un mateix i els altres.

Com a educadors, no hem de ser sexòlegs ni saber-ho tot, encara que uns coneixements bàsics sí que són necessaris, així com és important saber què no sabem i quines són les nostres actituds sobre aquest tema, per a moure’ns i treballar només amb fets i deixar de costat les opinions o suposicions. També és fonamental conèixer els recursos de la zona i la col·laboració amb les famílies, ja que no podem oblidar que estem contínuament educant, fins i tot amb el silenci, i l’educació sexual es fa tant dins com fora de l’aula i tot és més fàcil si treballem com a equip.

Amb aquest curs es pretén oferir una oportunitat per a reflexionar sobre les pròpies actituds respecte a l’educació sexual, aportar claredat respecte als conceptes bàsics a tractar i comprendre les claus per a realitzar una Educació Afectiva i Sexual integral coherent i de qualitat.

El primer bloc ens permetrà comprendre amb major profunditat conceptes complexos com el de sexualitat i altres relacionats amb la finalitat de desmuntar mites, falses creences i actituds perjudicials per a la seva transmissió i educació. En un segon apartat, ens centrarem en entendre quina és l’Educació Afectiva i Sexual que es realitza i la que podria arribar a realitzar-se, plasmant la importància d’establir unes bones bases i quines són les actituds que l’afavoreixen. Finalment, veurem com dissenyar un programa d’Educació Afectiva i Sexual per a aplicar a l’aula al llarg de les diferents etapes evolutives i quins són els aspectes a tenir en compte a cada moment.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en conèixer les eines i desenvolupar les habilitats necessàries per a poder realitzar una Educació Afectiva i Sexual de qualitat, basada en coneixement científic i centrada en valors, que permeti un desenvolupament integral dels nens i joves, així com el disseny d’un programa d’Educació Afectiva i Sexual adaptat a les particularitats i necessitats de cada etapa evolutiva.

El Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula:

 • Introduir-se en la complexitat del concepte de sexualitat i la seva distinció respecte als diferents termes relacionats.
 • Comprendre la importància de l’Educació Afectiva i Sexual, els seus criteris bàsics i com adaptar-la a cada etapa evolutiva.
 • Conèixer els principals mites relacionats amb la sexualitat i la seva educació.
 • Adquirir les bases per a l’elaboració d’un programa d’Educació Afectiva i Sexual per a aplicar-lo a l’aula.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula:

Mòdul 1: Sexualitat i Educació Afectiva i Sexual

1. Concepte de sexualitat.
1.1. Definició de sexualitat.
1.2. Diferència amb conceptes relacionats.
1.3. Falses creences i actituds respecte a la sexualitat.

2. Concepte d’Educació Afectiva i Sexual.
2.1. Definició i concepte d’Educació Afectiva i Sexual.
2.2. Justificació i objectius de l’Educació Afectiva i Sexual.
2.3. Paper del professorat i les escoles.

3. Recomanacions per a l’Educació Afectiva i Sexual a l’aula.
3.1. Autoestima com a base.
3.2. Drets sexuals, igualtat de gènere i diversitat sexual.
3.3. Atendre els dubtes de l’alumnat.
3.4. Orientacions a les famílies.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: Projecte d’Educació Afectiva i Sexual al llarg del període educatiu

1. Disseny d’un programa d’Educació Afectiva i Sexual en el context educatiu.
1.1. Organització i elaboració del programa.
1.2. Característiques de l’alumnat.

2. Adaptació del programa a cada etapa evolutiva.
2.1. Educació Afectiva i Sexual en Educació Infantil.
2.2. Educació Afectiva i Sexual en Educació Primària.
2.3. Educació Afectiva i Sexual en Educació Secundària.

Projecte Final

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’Educació Afectiva i Sexual a l’aula és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).