CURS ONLINE DE COACHING EDUCATIU

curs coaching educatiu

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: MAIG

 • 03/05/23 a 02/07/23 (2 mesos | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

DESENVOLUPAR TOT EL POTENCIAL DELS ALUMNES

El coaching és un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu a través del qual el coach utilitza la comunicació i el diàleg per a ajudar a un coachee amb l’objectiu de millorar el seu rendiment i ajudar-lo a aconseguir les seves metes i objectius. Entre els seus diferents vessants, trobem el coaching educatiu, una metodologia d’ensenyament que permet als alumnes desenvolupar tot el seu potencial i millorar el seu rendiment acadèmic. Molts centres educatius han trobat en ell una eina eficaç per a combatre el fracàs escolar.

L’objectiu principal d’aquest curs de coaching educatiu és millorar el sistema d’ensenyament i aprenentatge, no sols millorant el rendiment dels estudiants, sinó potenciant totes les seves qualitats personals. En la primera part, establirem les bases del coaching i del coaching educatiu, aprendrem quins són els seus objectius i les seves fases, els seus àmbits d’actuació i aprofundirem en conceptes que preocupen docents i famílies com la capacitat de canvi, la presa de consciència, l’actitud, la motivació, les creences i la responsabilitat. En finalitzar-ho, tindràs totes les eines que necessites per a ajudar els teus alumnes a identificar les seves fortaleses a través de l’autoconeixement, a aprendre a motivar-se, a establir metes i a establir un pla per a aconseguir els seus objectius, a través de processos individuals i grupals. En la segona part, parlarem de les habilitats que necessites per a canviar el rol actual de professor i optimitzar-lo a la figura de docent-coach. Per a això, descobrirem diferents tècniques i eines de coaching com la roda de la vida i la roda de la vida escolar, la línia del temps, el diari d’emocions o la finestra de Johari. També aprofundirem en les qualitats que necessites com coach educatiu i els diferents àmbits i formes d’aplicació del coaching.

Quan acabis aquest curs disposaràs de tot el que necessites per a establir els principis del coaching educatiu en el teu centre educatiu i així proporcionar una educació integral que permeti a l’alumne desenvolupar totes les seves capacitats tant dins com fora de l’aula.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en ampliar els seus coneixements sobre el coaching educatiu i la seva aplicació en els diferents contextos formatius.

El Curs online de coaching educatiu inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de coaching educatiu:

 • Conèixer els aspectes teòrics que fonamenten la posada en pràctica del coaching educatiu.
 • Conèixer els objectius principals del coaching educatiu.
 • Saber quines són les fases en les quals s’estructura una intervenció en coaching educatiu.
 • Aprendre les tècniques i eines més utilitzades en coaching.
 • Identificar quines són les habilitats i coneixements que han de posseir els coaches per a exercir correctament la seva labor.
 • Conèixer com s’aplica el coaching de manera grupal, sobre el professorat i sobre les famílies.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de coaching educatiu:

Unitat 1: Introducció al coaching educatiu.

1. Introducció.

2. Orígens del coaching i fonaments teòrics.
2.1. Psicologia.
2.2. Autorealització.
2.3. Esport.
2.4. Comunicació i diàleg.
2.5. Counseling.

3. Coaching educatiu.
3.1. Desenvolupament de competències.

4. Àmbits d’aplicació del coaching educatiu.
4.1. Coaching en els centres educatius.
4.2. Coaching familiar.

5. Futur del coaching educatiu.
5.1. Efectes positius de l’aplicació del coaching.

Unitat 2: Objectius del coaching educatiu.

1. Introducció a la unitat.

2. Presa de consciència.
2.1. L’actitud.
2.2. La motivació.
2.3. La creença.
2.4. La responsabilitat.

3. Trobar el talent.
3.1. Què és ser intel·ligent?
3.2. Intel·ligències múltiples.
3.3. Les vuit intel·ligències.
3.4. Tipus de talent i opcions professionals.

4. Capacitats clau en els coachees.
4.1. Trobar la motivació.
4.2. Intel·ligència emocional.
4.3. Competència comunicativa.

Unitat 3: Fases del coaching educatiu.

1. Introducció i consideracions prèvies.
1.1. Fases del coaching educatiu.

2. Primera Fase: Clima de reflexió i aprenentatge.
2.1. Claus per a dur a terme la primera fase.

3. Segona Fase: Analitzar la situació present del coachee.
3.1. Claus per a dur a terme la segona fase.

4. Tercera Fase: Determinar la situació ideal i la meta principal.
4.1. Claus per a dur a terme la tercera fase.

5. Quarta Fase: Pla d’acció.
5.1. Claus per a dur a terme la quarta fase.

6. Cinquena Fase: Feedback i seguiment.
6.1. Claus per a dur a terme la cinquena fase.

Tasca Pràctica 1.

Unitat 4: Tècniques i eines de coaching.

1. Introducció a la unitat.

2. Preguntes de reflexió.
2.1. Tipus de pregunta.

3. Model GROW.

4. Roda de la vida.
4.1. Roda de la vida escolar.

5. Línia del temps.
5.1. Línia de la vida escolar.

6. Anàlisi DAFO.
6.1. Anàlisi DAFO en l’àmbit educatiu.

7. La finestra de Johari.
7.1. Dinàmiques de la finestra de Johari.

8. Diari d’emocions.
8.1. Completant el diari d’emocions.

9. Diagrama de Ishikawa.

10. Entrenament en imaginació.
10.1. Visualització com a tècnica.

Unitat 5: Qualitats del coach educatiu.

1. Introducció.

2. Habilitats comunicatives.
2.1. Capacitat per a comunicar eficaçment.
2.2. Llenguatge no verbal.
2.3. Capacitat d’escolta.
2.4. Capacitat d’observació.
2.5. Altres aptituds.

3. Coneixements en educació.
3.1. Mals hàbits d’ensenyament.
3.2. Estils de lideratge.
3.3. Atenció a la diversitat.
3.4. Opcions acadèmiques i professionals.

4. Coneixements en coaching.
4.1. Propòsits del coach educatiu.
4.2. Possibilitats d’actuació.
4.3. Tècniques de coaching.

Unitat 6: Àmbits i formes d’aplicació.

1. Introducció.

2. Àmbits d’aplicació.
2.1. Coaching orientat a estudiants.
2.2. Coaching orientat a docents.
2.3. Coaching orientat a famílies.

3. Maneres d’aplicació.
3.1. Coaching individual.
3.2. Coaching grupal.
3.3. Coaching amb equips.
3.4. Coaching en línia.
3.5. Coaching centrat en intel·ligència emocional.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de coaching educatiu hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de coaching educatiu és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).