CURS ONLINE D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L’AULA

atenció diversitat
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL (INTENSIU)

 • 02/07/24 a 31/07/24 (1 Mes – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: CREANT UNA ESCOLA INCLUSIVA

L’atenció a la diversitat respon a les necessitats individuals de tots els alumnes, reconeixent les seves diferències i potenciant les seves fortaleses. Cada alumne és únic, amb habilitats, interessos i estils d’aprenentatge diferents, i l’atenció a la diversitat es centra en garantir que tots tinguin igualtat d’oportunitats per a aprendre i desenvolupar-se.

Aquest enfocament implica adaptar les estratègies d’ensenyament i els recursos educatius per a satisfer les necessitats de cada alumne. Els docents han de considerar les diferents maneres d’aprendre, les habilitats lingüístiques, el nivell de coneixement previ i les habilitats socioemocionals dels estudiants per a proporcionar una educació inclusiva i significativa.

L’atenció a la diversitat també implica fomentar un ambient de respecte i acceptació a l’aula, on es celebrin les diferències i es promogui l’empatia. Els estudiants han de sentir-se valorats i secundats, independentment de les seves capacitats o característiques personals.

L’atenció a la diversitat a l’aula és fonamental per a garantir una educació de qualitat i inclusiva. En adaptar l’ensenyament i proporcionar suport a les necessitats individuals dels alumnes, es crea un ambient d’aprenentatge enriquidor on tots poden aconseguir el seu màxim potencial. La diversitat enriqueix el procés educatiu i els prepara per a ser ciutadans compromesos i respectuosos amb les diferències dels altres en la societat.

Aquest curs et proporcionarà els coneixements, metodologies i claus per a enfortir la pràctica docent i fomentar la inclusió educativa tant a l’aula, com en el centre educatiu. Els participants adquiriran les eines necessàries per a crear un ambient inclusiu i respectuós, on cada estudiant se senti valorat i recolzat en el seu procés d’aprenentatge.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis analitzar i revisar les casuístiques més presents a les aules, de cara a comprendre-les i centrar-te en estratègies educatives que possibilitin una millor resposta a la diversitat a l’aula.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula:

 • Comprendre la importància de garantir una atenció especialitzada a cadascuna de les particularitats que presentin els alumnes.
 • Utilitzar la diversitat a l’aula com una oportunitat educativa i per a la convivència.
 • Identificar les oportunitats i dificultats de l’heterogeneïtat grupal com un aliat en la seqüenciació pedagògica de l’aula.
 • Integrar estratègies d’intervenció educativa a l’aula que afavoreixin la creació d’un clima grupal i una interacció entre iguals enriquidora.
 • Adquirir nocions generals sobre les principals característiques de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i la seva adequada resposta i tractament a l’aula.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula:

Mòdul 1: Atenció a la diversitat: realitats freqüents a l’aula.

1. Respectar la diversitat: etiquetes a l’aula.
1.1. Definició de diversitat.
1.2. Les etiquetes i les seves implicacions.
1.3. Teoria de Pigmalión i creences limitants.
1.4. Factors que influeixen en el desenvolupament de l’autoestima.

2. Alumnes amb necessitats educatives especials.
2.1. Discapacitat sensorial.
2.2. Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
2.3. Trastorns greus de conducta.
2.4. Discapacitat intel·lectual.

3. Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
3.1. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
3.2. Alumnes amb Altes Capacitats Intel·lectuals.
3.3. Dificultats específiques de l’aprenentatge: dislèxia, discalculia i disgrafia.
3.4. La incorporació tardana i altres necessitats específiques de suport educatiu.

Tasca Pràctica.

Mòdul 2: L’escola del Segle XXI: plans d’acció d’educació inclusiva.

1. Altres realitats a l’escola del Segle XXI.
1.1. La immigració.
1.2. Medi social desfavorit.
1.3. Diversitat sexual.
1.4. Estratègies educatives per a una bona convivència a l’aula.

2. Pla d’acció a l’aula.
2.1. Pautes d’actuació per a atendre la diversitat a l’aula.
2.2. Activitats per a afavorir la cohesió grupal.
2.3. Gestió emocional a l’aula.

3. La comunitat educativa i la diversitat escolar.
3.1. Característiques de l’escola inclusiva.
3.2. El rol del docent en el procés d’inclusió.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (45 hores) vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a reconèixer activitats de formació permanent dirigides al professorat no universitari.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar el Perfil d’Atenció a la diversitat de l’alumnat (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de Catalunya sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).