CURS ONLINE D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A L’AULA

atenció diversitat

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: CREANT UNA ESCOLA INCLUSIVA

L’escola actual presenta aules en les quals conviuen alumnes amb diferents contextos, motivacions, capacitats i necessitats. Això fa que els docents tinguin més present que mai termes com inclusió o diversitat i que siguin més conscients de la necessitat d’impartir una educació personalitzada, adaptada a les característiques pròpies de cadascun dels seus alumnes.

El Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula parteix de l’afirmació que cada ésser humà és únic i que la diversitat és una qualitat que posseeixen tots els nostres alumnes i per tant, un aspecte clau que s’ha de tenir present en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Té com a principal objectiu brindar al professorat les eines necessàries per a possibilitar aprenentatges de qualitat per a tots els seus estudiants, entenent que cada alumne posseeix unes característiques individuals que requereixen un sistema educatiu i un professorat flexibles, que percebin aquestes diferències com una cosa enriquidora per a l’escola i per al dia a dia a l’aula.

A més, es facilitaran pautes i activitats concretes que permetin realitzar una inclusió real a cadascun dels alumnes, garantint una educació de qualitat en la qual existeixen les mateixes oportunitats d’aprenentatge per a tots.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament que analitza i revisa les casuístiques més presents a les aules, de cara a comprendre-les i centrar-nos en estratègies educatives que possibilitin una millor resposta a la diversitat a l’aula.

El Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula:

 • Comprendre la importància de garantir una atenció especialitzada a cadascuna de les particularitats que presentin els alumnes.
 • Utilitzar la diversitat a l’aula com una oportunitat educativa i per a la convivència.
 • Identificar les oportunitats i dificultats de l’heterogeneïtat grupal com un aliat en la seqüenciació pedagògica de l’aula.
 • Integrar estratègies d’intervenció educativa a l’aula que afavoreixin la creació d’un clima grupal i una interacció entre iguals enriquidora.
 • Adquirir nocions generals sobre les principals característiques de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i la seva adequada resposta i tractament a l’aula.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula:

Mòdul 1: Atenció a la diversitat: realitats freqüents a l’aula.

1. Respectar la diversitat: etiquetes a l’aula.
1.1. Definició de diversitat.
1.2. Les etiquetes i les seves implicacions.
1.3. Teoria de Pigmalión i creences limitants.
1.4. Factors que influeixen en el desenvolupament de l’autoestima.

2. Alumnes amb necessitats educatives especials.
2.1. Discapacitat sensorial.
2.2. Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
2.3. Trastorns greus de conducta.
2.4. Discapacitat intel·lectual.

3. Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
3.1. Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
3.2. Alumnes amb Altes Capacitats Intel·lectuals.
3.3. Dificultats específiques de l’aprenentatge: dislèxia, discalculia i disgrafia.
3.4. La incorporació tardana i altres necessitats específiques de suport educatiu.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: L’escola del Segle XXI: plans d’acció d’educació inclusiva.

1. Altres realitats a l’escola del Segle XXI.
1.1. La immigració.
1.2. Medi social desfavorit.
1.3. Diversitat sexual.
1.4. Estratègies educatives per a una bona convivència a l’aula.

2. Pla d’acció a l’aula.
2.1. Pautes d’actuació per a atendre la diversitat a l’aula.
2.2. Activitats per a afavorir la cohesió grupal.
2.3. Gestió emocional a l’aula.

3. La comunitat educativa i la diversitat escolar.
3.1. Característiques de l’escola inclusiva.
3.2. El rol del docent en el procés d’inclusió.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’atenció a la diversitat a l’aula és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).