CURS ONLINE D’APROFUNDIMENT A LA METODOLOGIA AICLE/CLIL

curs metodologia aicle

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

L’INDISCUTIBLE REFERENT A NIVELL EUROPEU

Aquest curs amplia els coneixements adquirits en el curs d’iniciació i permet al professorat aprofundir més en la metodologia AICLE/CLIL.

AICLE són les sigles per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (en anglès, CLIL o Content and Language Integrated Learning). L’aprenentatge integrat de Contingut i Llengua Estrangera es va introduir a Europa tant des d’una perspectiva política com educativa. Es tractava de potenciar la creació d’una societat multilingüe creixent com un valor addicional a la UE, i també trobar una manera d’integrar una o més llengües addicionals en el pla d’estudis d’educació general de cada país per a promoure l’augment d’alumnat bilingüe i plurilingüe. En aquest sentit, la competència en tres llengües de l’alumnat de la Comunitat Europea s’impulsa com un dels objectius de l’educació en el Llibre blanc de la Comissió Europea sobre “Ensenyar i aprendre”.

Els principals objectius d’aquest curs consisteixen a enfortir el marc teòric del contingut integrat i l’aprenentatge de llengües, analitzar el perfil dels professors AICLE/CLIL d’acord amb el Marc Europeu per al Professor AICLE/CLIL, considerar els aspectes bàsics per a la implementació d’un projecte AICLE/CLIL a l’escola, treballar en el desenvolupament de la cognició i el pensament crític de l’alumnat, ampliar les estratègies de Scaffolding, impulsar l’avaluació basada en competències i crear una seqüència didàctica AICLE/CLIL que es pugui aplicar a l’aula.

La metodologia AICLE/CLIL continua creixent en una societat global i multilingüe ja que permet a l’alumnat ampliar les seves habilitats de comunicació en altres llengües afegides i fomenta el desenvolupament d’habilitats per al pensament crític.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

Els alumnes que s’inscriguin directament en aquest curs han de tenir prèviament adquirits els coneixements corresponents al Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL.

El curs s’impartirà íntegrament en anglès. Per tant, és necessari tenir un nivell d’anglès equivalent o superior a B2 (MCER) per assegurar un correcte seguiment i comprensió dels continguts (no és necessari acreditar-ho amb un certificat oficial).

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament que vulguin adquirir els coneixements, tècniques i competències necessàries per aplicar la metodologia AICLE/CLIL a les seves classes.

El Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL:

 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de contingut a través de la llengua anglesa.
 • Comprendre i comparar enfocaments, metodologies i estratègies necessàries per poder aplicar-les en l’ensenyament d’una matèria no lingüística a través de l’anglès.
 • Utilitzar la Taxonomia de Bloom mitjançant aplicacions digitals.
 • Conèixer les diferències entre el llenguatge comunicatiu i el llenguatge acadèmic i aplicar-ho en l’aprenentatge d’una matèria no lingüística a través de l’anglès.
 • Adquirir el coneixement i les estratègies necessàries per treballar la competència lectora en l’ensenyament d’una matèria no lingüística a través de l’anglès. Conèixer els diferents tipus de lectura.
 • Analitzar i classificar el llenguatge usat a l’aula.
 • Proporcionar estratègies per poder oferir a l’alumne motivació i suport per a la correcta adquisició del llenguatge.
 • Planificar una seqüència AICLE/CLIL.
 • Conèixer exemples de bones pràctiques de AICLE/CLIL a l’aula.
 • Integrar la competència digital en les unitats AICLE/CLIL.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL:

Mòdul 1: Introducció.

1. AICLE/CLIL a Europa.
1.1. AICLE/CLIL a Europa.
1.2. Multilingüisme.
1.3. Europa i més enllà.

2. Què coneixes sobre AICLE/CLIL?
2.1. Competències del professor de AICLE/CLIL.

Mòdul 2: AICLE/CLIL revisat.

1. Bloom: continuació.
1.1. Taxonomia de Bloom.
1.2. Nivells de coneixement de Bloom i Krathwohl.
1.3. Taxonomia digital de Bloom.
1.4. El model SARM.

2. Ampliació a preguntes conductores.
2.1. Ampliació a preguntes conductores.
2.2. Què són preguntes efectives?
2.3. Com dissenyar preguntes efectives?
2.4. Com poden els professors incorporar les preguntes efectives en un curs?
2.5. Com dissenyar bones preguntes conductores?

3. Transformant la teoria en pràctica.
3.1. Transformant la teoria en pràctica.
3.2. Un marc conceptual: Contingut, Comunicació, Cognició i Cultura.
3.3. La llengua com eina per desenvolupar el contingut.
3.4. El procés de planificació.
3.5. Quatre passes per a la Planificació d’Unitats.
3.6. Preparant la Unitat.
3.7. Cs addicionals.

4. Relació entre Scaffolding, ZPD, Aprenentatge Col·laboratiu i Avaluació Formativa.
4.1. Scaffolding i ZPD.
4.2. Aprenentatge col·laboratiu.
4.3. Avaluació formativa.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Cap a una seqüència didàctica de AICLE/CLIL.

1. Lectura competencial.
1.1. Lectura eficaç.
1.2. Formats de text.
1.3. Lectura i Bloom.
1.4. Els tres tipus de preguntes. Exemples.
1.5. Algunes estratègies de lectura.

2. Instrucció diferenciada.
2.1. Estils d’aprenentatge.
2.2. Intel·ligències múltiples.
2.3. Instrucció diferenciada.
2.4. Exemples d’activitats diferenciades.

3. Avaluació.
3.1. Avaluació.
3.2. Tipus d’avaluació.
3.3. Un exemple d’avaluació formativa i sumativa.
3.4. Estratègies d’avaluació.
3.5. Rúbriques.
3.6. Avaluació entre pares i autoavaluació.

4. Conceptes bàsics de AICLE/CLIL.
4.1. Conceptes bàsics per a planificar una seqüència AICLE/CLIL.
4.2. Començant pel final.
4.3. Organitzar tots els aspectes d’una seqüència.
4.4. Passes per a desenvolupar la seqüència didàctica.

Tasca Pràctica 2.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Laura A. Boyd: Llicenciada en Filologia Anglesa. Catedràtica d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP, plurilingüisme i AICLE.
 • Rosa Pérez: Llicenciada en Filologia Anglesa i Filologia Catalana. Professora d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP i AICLE.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).