CURS ONLINE D’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES (ABP)

aprenentatge basat projectes

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

L’ALUMNE, PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE

Hem identificat l’ensenyament amb el fet de transmetre continguts amb l’objectiu de superar una prova que verifiqués que aquesta transmissió s’havia realitzat amb èxit. I encara que sabem que les necessitats dels nostres alumnes són unes altres, és un model tan arrelat que es segueix replicant perquè ens falten eines per canviar-ho.

En primer lloc, conèixer aquestes necessitats i interessos dels nostres alumnes que solament aprenen allò que els resulta útil i poden integrar de manera immediata perquè els ajuda a entendre fenòmens socials o naturals que passen en el seu entorn.

Per tant, hem de contemplar també la seva capacitat d’aprenentatge més enllà de les parets de l’aula evitant en la mesura del possible fer aquesta distinció d’espais i de temps on el centre educatiu només és un espai més però no l’únic, i on el temps és una oportunitat contínua i permanent.

En una societat com la nostra cada cop més connectada, no té valor per a ells posseir tot el coneixement perquè està accessible amb tan sols un clic. Per tant, nosaltres com a docents no som valorats per posseir aquest coneixement. Més aviat són ells els que han d’ocupar aquest lloc protagonista en el seu procés d’aprenentatge, oferint-los nosaltres l’oportunitat de construir el seu propi coneixement, permetent-los que elaborin els seus continguts, que creïn alguna cosa nova amb la que s’identifiquin. Doncs això és el que ja fan en el seu temps lliure per mitjà de les tecnologies.

En aquest sentit, l’ABP és l’estratègia didàctica que ens permet atendre els interessos dels nostres alumnes i explorar noves maneres d’entendre l’aprenentatge i el desenvolupament personal dels nostres alumnes en la mesura que es basa en problemes i situacions reals; en projectes que ofereixen desafiaments que motiven a l’alumne i que han de ser superats mitjançant la cooperació, la cerca de solucions alternatives, la comprovació d’hipòtesi; en el desenvolupament d’actituds i habilitats que al mateix temps que conformen la personalitat de cada alumne, li ajuda a sortir-se’n de les dificultats i la incertesa que li exigirà la vida adulta.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats a adquirir els coneixements, tècniques i claus per incorporar, de forma efectiva, l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) a les seves aules.

El Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP):

 • Familiaritzar-nos amb el concepte d’Aprenentatge Basat en Projectes.
 • Dissenyar un primer prototip de projecte.
 • Valorar la importància de la comunicació i difusió per al desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge.
 • Valorar i integrar aquells recursos tecnològics que puguin contribuir al disseny, desenvolupament i difusió d’un projecte.
 • Valorar i integrar les estratègies i eines d’avaluació més apropiades per a un projecte.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP):

Mòdul 1: L’ABP pas a pas.

1. L’Aprenentatge Basat en Projectes i la seva intenció.
1.1. Antecedents i context de l’ABP.
1.2. Organització de l’APB com a tècnica didàctica.
1.3. Rol del docent.
1.4. Rol de l’alumnat.

2. Primers passos d’un projecte ABP.
2.1. Elecció del projecte.
2.2. Interessos i coneixements previs de l’alumnat.
2.3. Habilitats i competències del currículum.
2.4. Compromís i implicació dels alumnes amb un problema.

Mòdul 2: Disseny del projecte.

1. Creació del projecte.
1.1. L’aprenentatge cooperatiu.
1.2. Propostes de recerca.
1.3. Agents externs.

2. Eines i recursos per visibilitzar un projecte d’ABP.
2.1. Recursos tecnològics i implementació.
2.2. Comunicació i difusió.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Què i com avaluar en ABP.

1. Avaluació.
1.1. Evidències d’avaluació.
1.2. L’avaluació formativa.
1.3. Estratègies alternatives d’avaluació.
1.4. Implicació del docent en l’avaluació.

2. L’ABP al teu centre educatiu.
2.1. Eines i estratègies per validar un projecte ABP en una comunitat educativa.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Rosa Liarte: Llicenciada en Història. Professora d’Ensenyament Secundari i Coordinadora TIC. Especialitzada en metodologies actives i noves tecnologies.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar el Perfil de metodologies amb enfocament globalitzat segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).