CURS ONLINE DE MICROSOFT ACCESS 2016 (NIVELLS)

curs microsoft access
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 02/07/24 a 28/07/24 (1 Mes – 25 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en conèixer el funcionament de Microsoft Access 2016.

Podràs seleccionar nivell (Bàsic, Intermedi o Avançat) en funció dels teus coneixements, podent sol·licitar un canvi de nivell si el nivell seleccionat no correspongués amb el teu nivell real de coneixements.

Per a realitzar el nivell Bàsic no es requereixen coneixements previs, n’hi ha prou amb saber utilitzar el teclat i el ratolí.

No és necessari tenir l’eina de Microsoft Office instal·lada en el teu ordinador per a realitzar aquest curs.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de Microsoft Access 2016 (Nivells) consisteix en formació eminentment pràctica i interactiva, basada en continguts multimèdia de gran qualitat adaptats a l’era digital, perquè puguis conèixer el funcionament de Microsoft Access 2016 triant nivell en funció dels teus coneixements.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Possibilitat de canviar de nivell si els continguts no s’ajusten al teu nivell real de coneixements durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats.
 • Continguts de gran qualitat adaptats a l’era digital.
 • Gran quantitat de vídeos d’entre 3 i 10 minuts, amb àudio i subtítols, perquè puguis aprendre els continguts teòrics de cada tema.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Exercicis perquè puguis practicar/reflexionar/avaluar els continguts apresos.
 • Llibre d’ajuda en format digital amb continguts descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Microsoft Access 2016 Bàsic:

 • Descobrir el sistema gestor de bases de dades Access.
 • Entendre l’estructura d’una base de dades.
 • Dissenyar i crear bases de dades relacionals.
 • Saber introduir dades en les diferents taules.
 • Configuració de la impressió.

 

Principals objectius del Curs online de Microsoft Access 2016 Intermedi:

 • Aprendre a aplicar criteris en les consultes de les bases de dades.
 • Importar i exportar dades.
 • Crear taules.
 • Establir relacions idònies entre les diferents taules.
 • Saber dissenyar formularis i informes funcionals.
 • Dissenyar i usar formularis.

 

Principals objectius del Curs online de Microsoft Access 2016 Avançat:

 • Dissenyar i usar formularis.
 • Crear etiquetes.
 • Inserir i col·locar controls.
 • Crear informes complexos.
 • Realitzar consultes amb la informació de la base de dades.
 • Fer servir tot tipus de consultes per a extreure la informació de la base de dades.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Microsoft Access 2016 Bàsic:

1. Descobrir una base de dades.
1.1. El que cal saber: Descobrir un sistema gestor de bases de dades.
1.2. El que cal saber: La cinta d’opcions i la barra d’eines d’accés ràpid.
1.3. Obrir una base de dades.
1.4. Els objectes d’una base de dades.
1.5. Utilitzar l’ajuda d’Access.

2. Treballar amb registres.
2.1. Crear registres.
2.2. Accedir als registres.
2.3. Modificar el valor d’un camp.
2.4. Buscar registres.
2.5. Reemplaçar el contingut d’un camp.
2.6. Eliminar registres.
2.7. Ordenar registres.

3. Explotar dades.
3.1. Utilitzar la vista preliminar d’impressió.
3.2. Configurar els marges i l’orientació d’un objecte de cara a la seva impressió.
3.3. Executar una consulta.

Continguts del programa del Curs online de Microsoft Access 2016 Intermedi:

1. Treballar amb objectes i fulles de dades.
1.1. Treballar amb objectes.
1.2. Files i columnes d’una fulla de dades.
1.3. Filtrar registres.
1.4. Filtres específics.
1.5. Inserir una fila de totals en una fulla de dades.

2. Crear, convertir i protegir una base de dades.
2.1. Crear una base de dades.
2.2. Convertir bases de dades a altres formats.
2.3. Protegir una base de dades.

3. Organitzar dades.
3.1. Crear taules.
3.2. Clau principal.
3.3. Importar dades d’una altra aplicació.
3.4. Exportar dades.
3.5. Crear formularis.
3.6. Identificar dependències entre els objectes.
3.7. Crear informes.
3.8. Incloure (o imprimir) només determinats registres en un informe.

4. Obtenir informació i extreure dades.
4.1. Crear consultes de selecció.
4.2. Utilitzar la quadrícula de disseny de consultes.
4.3. Definir un únic criteri de selecció.
4.4. Definir diversos criteris de selecció.
4.5. Definir diversos criteris per a un mateix camp.
4.6. Definir un ordre per als resultats obtinguts en una consulta.
4.7. Crear consultes d’eliminació de registres.
4.8. Crear consultes de creació de taules.
4.9. Crear consultes d’actualització.

Continguts del programa del Curs online de Microsoft Access 2016 Avançat:

1. Organitzar les dades en taules.
1.1. Modificar l’estructura d’una taula en la vista Fulla de dades.
1.2. Modificar l’estructura d’una taula en la vista Disseny.
1.3. Establir un sistema de validació de dades.
1.4. Màscares d’entrada.
1.5. Crear llistes d’opcions.
1.6. Crear índexs.
1.7. Crear relacions entre taules.

2. Facilitar i controlar l’escriptura de dades.
2.1. Modificar les propietats d’un formulari.
2.2. Bloquejar camps.
2.3. Definir l’ordre d’accés als camps.
2.4. Treballar amb subformularis.
2.5. Actualitzar diverses taules a través d’un formulari.
2.6. Importar i exportar dades en format XML.

3. Inserir i col·locar controls.
3.1. Inserir un quadre de text.
3.2. Seleccionar i eliminar controls.
3.3. Utilitzar els controls Casella, Botó d’opció i Botó d’alternança.
3.4. Utilitzar el control Grup d’opcions.
3.5. Crear una etiqueta de text.
3.6. Utilitzar un control per a mostrar el resultat d’un càlcul.
3.7. Utilitzar un control per a mostrar el resultat d’un càlcul estadístic.
3.8. Utilitzar un control per a proposar una llista d’opcions fixa.
3.9. Utilitzar un control per a proposar una llista d’opcions amb dades d’altres taules.

4. Cuidar la presentació dels controls.
4.1. Copiar i desplaçar controls.
4.2. Alinear controls.
4.3. Modificar l’alt de les seccions.
4.4. Dibuixar línies i rectangles.
4.5. Modificar la grandària dels controls.
4.6. Modificar el format del contingut dels controls.
4.7. Alinear el text dels controls.
4.8. Modificar la presentació dels controls.
4.9. Aplicar format condicional.
4.10. Copiar el format d’un control.
4.11. Agrupar i desagrupar controls.
4.12. Numerar pàgines.
4.13. Inserir imatges.
4.14. Aplicar temes.

5. Imprimir un informe.
5.1. Modificar l’ordre dels registres d’un informe.
5.2. Agrupar registres en un informe.
5.3. Imprimir grups.
5.4. Crear etiquetes.

6. Funcions avançades.
6.1. Crear un camp de tipus calculat en una consulta.
6.2. Utilitzar una consulta per a obtenir dades estadístiques.
6.3. Utilitzar una consulta per a obtenir dades estadístiques: per grups de registres.
6.4. Utilitzar una consulta per a obtenir dades estadístiques: per grups de registres, tenint en tenint en compte només determinats registres.
6.5. Agregar paràmetres a una consulta.
6.6. Crear consultes de cerca de no coincidents.
6.7. Crear consultes de cerca de duplicats.
6.8. Crear consultes de taules de referències creuades.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge MEDIAplus elearning, concebut i creat per Ediciones ENI, centrat en l’alumne i basat en exclusius continguts interactius de gran qualitat adaptats a l’era digital, dissenyats amb l’objectiu de transmetre coneixement de manera ràpida, eficient i atractiva.

El nostre mètode pedagògic està basat en la visualització, en primer lloc, de vídeos amb els quals poder estudiar les diferents funcions de cadascuna de les eines de Microsoft Office i a posar en pràctica l’après, a continuació, realitzant els exercicis proposats en cada tema. Un innovador sistema que et permet aprendre practicant amb l’aplicació real i que analitza i corregeix immediatament els exercicis realitzats.
El contingut d’aquests vídeos és molt ric i en ells se t’explicarà tot el necessari per a aprendre a utilitzar cada eina: diferents mètodes per a aconseguir un resultat, funcions connexes, etc. Podràs consultar els vídeos i realitzar els exercicis tantes vegades com vulguis, accedint als temes corresponents quan desitgis gràcies a la taula de continguts.

Vista la teoria, podràs passar a la pràctica. Els exercicis proposats estan directament relacionats amb el contingut dels vídeos. Hauràs de fer el que se’t demani en cada exercici utilitzant l’aplicació de Microsoft Office oberta i podent utilitzar, per a això, tots els menús, funcions i dreceres de teclat de l’eina.

Una vegada hagis acabat l’exercici, podràs comprovar de manera automàtica si el resultat és correcte. Si t’equivoques, tens l’opció d’intentar-ho novament o consultar el vídeo de solució on es mostrarà com resoldre l’exercici de la forma més pràctica.

Un Tutor amb una sòlida experiència en informàtica i noves tecnologies t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint, a cada moment, les indicacions necessàries per a poder avançar i finalitzar el curs amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Microsoft Access 2016 (Nivells) hauràs de:

 • Visualitzar tot el contingut del curs.
 • Superar com a mínim el 70% dels exercicis del curs.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1 crèdit europeu ECTS (25 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 115 €:

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (100 €).
 • Aturats: 10% de descompte (100 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (100 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (100 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (100 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (100 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).