COACHING EDUCATIU

El coaching és un conjunt integrat d’accions orientades a millorar l’acompliment d’una persona de manera que aconsegueixi tot el seu potencial, potenciant les seves habilitats i aportant recursos per a superar les seves limitacions. En l’àmbit educatiu, s’utilitza per a obtenir el millor de cada alumne centrant-nos, principalment, en la millora del seu rendiment.

El coaching educatiu millora, a més, la relació del docent amb els alumnes i permet establir les condicions òptimes per a desenvolupar, d’una manera eficient, el procés d’ensenyament-aprenentatge.

CONVOCATÒRIA DESEMBRE

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!