NECESSITATS ESPECÍFIQUES
DE SUPORT EDUCATIU

Determinats alumnes requereixen d’una atenció especial, en termes d’atenció i recursos educatius en el centre escolar, a causa de les seves característiques personals. Es tracta d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE): alumnat amb necessitats educatives especials; estudiants amb dificultats específiques d’aprenentatge; alumnes amb altes capacitats intel·lectuals; alumnat d’incorporació tardana i procedent de l’estranger i estudiants amb necessitats específiques per condicions personals.

En el marc d’una escola veritablement inclusiva és crucial identificar i atendre les necessitats, diferències i individualitats de cada alumne, adaptant les estratègies educatives en conseqüència. Això garanteix un entorn que promogui el desenvolupament integral de tots els alumnes.

CONVOCATÒRIA JULIOL

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!