CURS ONLINE DE DIFICULTATS I TRASTORNS DE LECTURA I ESCRIPTURA APLICATS A L’AULA

curs dificultats lectura
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • JUN24: 04/06/24 a 04/08/24
 • JUL24: 02/07/24 a 31/07/24

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JUNY

 • 04/06/24 a 04/08/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

DIFICULTATS EN LA LECTOESCRIPTURA: COM ABORDAR-LES A L’AULA

Les dificultats i trastorns de lectura i escriptura són desafiaments significatius que enfronten alguns alumnes en l’àmbit educatiu. Aquestes dificultats poden manifestar-se de diferents formes, des de problemes de descodificació i comprensió lectora fins a dificultats en l’expressió escrita, i poden tenir un impacte negatiu en el rendiment acadèmic i en l’autoestima dels estudiants.

Aquestes dificultats i trastorns de lectura i escriptura requereixen d’una identificació primerenca i una intervenció adequada. Els docents han d’estar atents als senyals d’alerta i proporcionar suport i recursos addicionals als alumnes que ho necessitin. L’ensenyament diferenciat i adaptat pot ser clau per a ajudar aquests estudiants a desenvolupar les seves habilitats de lectura i escriptura.

A més, és important crear un ambient de suport i comprensió a l’aula perquè els alumnes no se sentin avergonyits o desmotivats per les seves dificultats. L’empatia i la paciència dels educadors són fonamentals perquè se sentin segurs i còmodes en enfrontar aquests desafiaments.

Les dificultats i trastorns de lectura i escriptura són desafiaments importants en l’educació. Amb una detecció precoç, una intervenció adequada i un ambient de suport, els alumnes poden superar aquestes dificultats i desenvolupar les seves habilitats de lectura i escriptura de manera efectiva, la qual cosa els permetrà aconseguir el seu màxim potencial acadèmic i personal.

En aquest curs aprendràs sobre els processos de lectura i escriptura, a més de tècniques per a millorar aquestes habilitats. També s’abordarà la detecció de possibles trastorns i es proporcionaran estratègies per a col·laborar en la millora d’aquests processos.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de dificultats i trastorns de lectura i escriptura aplicats a l’aula et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis conèixer les bases, els fonaments i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, així com la descripció, identificació i intervenció dels trastorns d’aprenentatge relacionats més freqüents a l’escola.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de dificultats i trastorns de lectura i escriptura aplicats a l’aula:

 • Conèixer el procés que segueixen les persones per a aprendre a llegir, els prerequisits necessaris, així com el procés d’adquisició i consolidació d’aquest.
 • Conèixer els processos necessaris per a l’inici de l’escriptura així com per al desenvolupament de la mateixa tenint en compte la importància dels requisits previs perquè aquesta es dugui a terme de manera adequada.
 • Analitzar les diferents dificultats o alteracions que es produeixen en el procés de la lectoescriptura.
 • Saber les diferents eines que existeixen per a avaluar les dificultats de lectura i escriptura, així com de detectar possibles dificultats en aquests processos.
 • Emprar diferents estratègies i activitats per a col·laborar en el procés de la lectoescriptura així com poder minimitzar les alteracions que es puguin produir en el mateix.
 • Aplicar diferents TICs, recursos i jocs en el procés de la lectoescriptura per a afermar i millorar aquest procés en els seus alumnes.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de dificultats i trastorns de lectura i escriptura aplicats a l’aula:

Unitat 1: La lectura: procés d’ensenyament aprenentatge.

1. Introducció.
1.1. El cervell i la lectoescriptura.

2. L’adquisició de la lectura.

3. Procés que seguim en la lectura.
3.1. Què ocorre quan llegim?
3.2. Importància de conèixer aquests processos.

4. Ensenyament – aprenentatge de la lectura.
4.1. Mètodes.
4.2. Alguns mètodes concrets.

5. La lectura comprensiva.

6. Prerequisits per a una lectura eficaç.

7. Activitats per a treballar la lectura.
7.1. Activitats prèvies.
7.2. Activitats pròpies de lectura.
7.3. Activitats d’automatització i fiançament.

Unitat 2: L’escriptura: procés d’ensenyament aprenentatge.

1. Introducció.
1.1. Aspectes a tenir en compte.

2. Desenvolupament evolutiu de l’escriptura.
2.1. Representació gràfica.

3. Habilitats prèvies per a l’escriptura.
3.1. Altres habilitats necessàries.

4. Mètodes d’ensenyament.
4.1. Quin mètode triar?

5. Com ensenyar a escriure.
5.1. Preparació.
5.2. Desenvolupament i fiançament.
5.3. Perfeccionament.

6. Composició escrita.
6.1. Idees per a treballar la composició escrita.

7. Activitats per a treballar l’escriptura.
7.1. Prèvies a l’escriptura.
7.2. Activitats pròpies d’escriptura.

Unitat 3: Dificultats i/o alteracions en la lectura i en l’escriptura.

1. Introducció.

2. Dificultats en la lectura.
2.1. Dislèxia.
2.2. Indicis de dislèxia.
2.3. Alexia.

3. Dificultats en l’escriptura.
3.1. Disgrafia.
3.2. Disortografia.

4. Dificultats en lectura i escriptura sense un trastorn concret.

5. Trastorns que poden afectar lectura i/o escriptura.

6. Què es pot fer per a prevenir dificultats?

7. Què poden fer pares i mestres quan detecten dificultats?
7.1. Hem de posar-nos en alerta quan…

Tasca Pràctica.

Unitat 4: Avaluació dels processos lectors i de l’escriptura.

1. Introducció.

2. Qui avalua el procés de lectura i escriptura?

3. Què cal avaluar en el procés lectoescriptor?

4. Eines i tècniques per a avaluar.

5. Un manual per al diagnòstic.

6. La dislèxia segons el DSM-V.

7. Avaluació de la Dislèxia.
7.1. Fases de l’avaluació.
7.2. Aspectes que podem observar a l’aula.

8. Avaluació de la disgrafia.
8.1. Aspectes a observar a l’aula.

Unitat 5: Intervenció a l’aula quan existeixen dificultats en el procés lecto- escriptor.

1. Consideracions prèvies.

2. Dificultats en la lectura.
2.1. Retard lector.
2.2. Intervenció en dislèxia.

3. Dificultats en l’escriptura.
3.1. Retard en l’escriptura.
3.2. Activitats dividides per àrees per a la intervenció en l’escriptura.
3.3. Intervenció en disgrafia.
3.4. Intervenció en disortografia dins de l’aula.

4. Exemples d’activitats o materials.

Unitat 6: Les TIC i altres recursos per al procés *ecto-escriptor i les dificultats en aquest.

1. Introducció.

2. Recursos interactius.
2.1. Blogs.
2.2. Altres Webs.

3. Jocs.

4. Materials imprimibles o eines per al professor.

5. Per a tauletes i mòbils.

6. Generador d’activitats.

7. Altres recursos per a treballar la lectoescriptura.
7.1. Idees per a treballar.
7.2. Jocs de taula per a la lectoescriptura.
7.3. Recursos per a contar contes.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de dificultats i trastorns de lectura i escriptura aplicats a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 235 €.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).