CURS ONLINE DE COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (NIVELL B2)

curs competència digital nivell b2
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 70 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 70 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

NOU MARC DE REFERÈNCIA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT: NIVELL B2

La competència digital docent comprèn totes aquelles capacitats, destreses i habilitats que el professorat ha de desenvolupar per a poder integrar les Noves Tecnologies i els mitjans digitals, tant en les seves funcions professionals, com en el procés d’ensenyament-aprenentatge, exercint de guia per a l’alumnat en l’ús segur i eficaç d’aquestes tecnologies.

En un món cada vegada més digital, és fonamental que els docents estiguin preparats per a integrar les TIC a l’aula i aprofitar tot el seu potencial per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, el  nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) descriu les competències digitals necessàries per al professorat dins del context educatiu establint 6 àrees i 23 competències estructurades en 6 nivells de desenvolupament (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

Aquesta formació cobreix totes les àrees del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) de nivell B2 per a permetre l’ús efectiu de les tecnologies educatives com una eina educativa, facilitar els processos d’ensenyament-aprenentatge i resoldre problemes quotidians a l’aula.

El fil conductor del curs serà la creació de continguts audiovisuals i multimèdia  i, com a eix temàtic principal, l’art i la creativitat. El curs està distribuït en 6 Mòduls, 1 Tasca Pràctica i 1 Projecte Final. Cada mòdul correspon amb una de les àrees del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) en els quals treballarem els continguts mitjançant diferents recursos digitals en format textual, visual i audiovisual.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a docents (no universitaris) de totes les etapes educatives.

Per a realitzar aquest curs és necessari que estiguis en actiu, ja que tindràs lliurar evidències de la implementació del projecte a l’aula. Proposarem diverses alternatives per als docents que treballin en centres en els quals no es permeti gravar imatges dels alumnes, així com per a les convocatòries que coincideixin amb el curs ja finalitzat i no disposin, per tant, d’alumnes a les aules.

Si vols, pots matricular-te directament en el nostre curs de Nivell B2 sense necessitat d’acreditar els nivells inferiors.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de competència digital docent (Nivell B2) et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a adquirir les competències digitals docents corresponents a un nivell B2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de competència digital docent (Nivell B2):

L’objectiu general del curs és adquirir les competències digitals docents corresponents a un nivell B2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), vinculades a les àrees de compromís professional, continguts digitals, ensenyament i aprenentatge, avaluació i retroacció, empoderament de l’alumnat, i desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Els objectius específics són:

 • Àrea 1 (Compromís professional): esbrinar quin impacte tenen les tecnologies en l’àmbit educatiu i en el compromís professional i descobrir com els processos d’innovació poden transformar les institucions educatives tal com les coneixem avui dia.
 • Àrea 2 (Continguts digitals): buscar, seleccionar i crear continguts d’un determinat format (text, presentació, imatge, àudio, línies de temps, infografies, vídeo, etc.) respectant les normes de drets d’autor, utilitzant criteris de selecció de qualitat del contingut digital i prioritzant la selecció d’aquells que generin motivació a l’alumnat.
 • Àrea 3 (Ensenyament i aprenentatge): integrar, de manera convencional i autònoma, les tecnologies digitals en diferents contextos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Àrea 4 (Avaluació i retroacció): avaluar usant tecnologies digitals educatives i adaptar aquests sistemes d’avaluació a una situació concreta d’aprenentatge i a les característiques de l’alumnat.
 • Àrea 5 (Empoderament de l’alumnat): posar el focus en l’estudiant com a centre del procés d’ensenyament-aprenentatge per a ensenyar-lo a través de la cultura maker i les metodologies d’aprenentatge actives.
 • Àrea 6 (Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat): reconèixer quines són les competències digitals necessàries per a l’alumnat per a desenvolupar-se en la societat actual i integrar-les tal com marca la LOMLOE.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de competència digital docent (Nivell B2):

Mòdul 1: El compromís professional del docent.

1. La comunicació organitzativa i organitzacional.
1.1. Aproximació a la comunicació organitzativa.
1.2. Fonaments de la comunicació en els centres educatius.
1.3. Tipologia de comunicacions a les organitzacions educatives.
1.4. La millora de la comunicació en els centres educatius.
1.5. El docent connectat.

2. La participació, la coordinació, la col·laboració i el compromís professional.
2.1. Procés de treball.
2.2. El compromís ètic del professorat.
2.3. La infoxicació o saturació d’informació.
2.4. Filtrat d’informació i seguiment per RSS.
2.5. Avaluació, emmagatzematge i recuperació d’informació.
2.6. Conclusions.

3. La pràctica reflexiva: un model transformador.
3.1. Nou enfocament de la competència digital.
3.2. Concepte i característiques principals de les tecnologies digitals.
3.3. Característiques de les tecnologies digitals com a eina en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
3.4. El docent en l’era digital.
3.5. El docent que innova.
3.6. Tecnologies digitals i Disseny Universal per a l’Aprenentatge.
3.7. Mètodes d’integració de les tecnologies digitals.
3.8. Problemes en implementar projectes digitals a l’aula.
3.9. Pràctica reflexiva.
3.10. Conclusió.

4. El Desenvolupament Professional Digital Continuat (DPC).
4.1. El professional del segle XXI.
4.2. Revolució Digital.
4.3. Nadius i immigrants digitals.
4.4. Alfabetització digital i ciutadania.
4.5. Les xarxes i el desenvolupament professional dels docents.
4.6. Conclusions.

5. La protecció de dades, privacitat, seguretat i benestar digital en els centres educatius.
5.1. La protecció de dades en els centres educatius.
5.2. Captació i difusió d’imatge o veu.
5.3. Gestió de la identitat digital.
5.4. Identitat digital i reputació online.
5.5. Perfil personal o perfil professional.
5.6. Claus per a gestionar la nostra identitat digital.
5.7. Seguretat en xarxa.
5.8. Ciberseguretat i altres abusos a Internet.

Mòdul 2: Selecció i creació de continguts digitals.

1. Utilització de motors de cerca, repositoris de continguts i bases de dades.
1.1. Cerca i localització d’informació a Internet.
1.2. Repositoris educatius.
1.3. Bases de dades.
1.4. El docent que innova.

2. Criteris didàctics i  tècnics per a la modificació de continguts digitals.
2.1. Propietat intel·lectual – Protecció de dades.
2.2. Marc normatiu.
2.3. Propietat intel·lectual.
2.4. Autor i drets d’autoria.
2.5. La propietat intel·lectual en els centres educatius.
2.6. Ús de recursos educatius digitals a l’aula.
2.7. Creació i modificació de continguts digitals.
2.8. Protecció, gestió i intercanvi de continguts educatius digitals.
2.9. Experiència de centre.
2.10. Plataformes per a la creació de continguts educatius digitals.
2.11. Xarxes Socials en Educació.

3. Manual d’estil per a la publicació i catalogació de continguts digitals.
3.1. Catalogació de continguts educatius.
3.2. Presentació dels continguts i interacció entre usuari i continguts.
3.3. Publicació de continguts digitals.

Mòdul 3: Els recursos digitals en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

1. Incorporació i aplicació de les tecnologies digitals en les situacions d’aprenentatge.
1.1. Intervenció educativa per a l’ús i l’aplicació de les tecnologies a les diferents àrees de coneixement.
1.2. El docent que innova.
1.3. Pedagogies emergents i metodologies actives.

2. Les tecnologies digitals per l’ensenyament i l’aprenentatge.
2.1. Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.
2.2. Organització i gestió educativa.
2.3. Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
2.4. L’impacte de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació sobre el currículum escolar: una transformació en curs.
2.5. De l’aprenentatge reactiu a l’aprenentatge a través de la creació.

3. Aplicació de les tecnologies digitals en l’aprenentatge actiu i col·laboratiu.
3.1. Posem-ho en pràctica: els mitjans audiovisuals.
3.2. Compromís cívic, empoderament i tecnologies digitals: reptes i reflexions finals.

4. Implementació de tecnologies digitals a l’aprenentatge autònom de l’alumnat.
4.1. Aprendre a aprendre en l’era digital.
4.2. Model TPACK de desenvolupament professional docent.
4.3. Dissenyant des del currículum.

Tasca Pràctica.

Mòdul 4: L’avaluació i la retroacció mitjançant tecnologia digital.

1. Noves tecnologies per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
1.1. Reformulant l’avaluació amb les noves tecnologies.
1.2. L’avaluació de la competència digital de l’alumnat.
1.3. Marc teòric.
1.4. Metodologia.
1.5. Resultats i interpretació.
1.6. Conclusions.

2. Gestió i interpretació de dades relacionades amb l’avaluació dels processos.
2.1. Context.
2.2. Agents del procés d’ensenyament.
2.3. Reflexions.
2.4. Avaluació eficaç amb tecnologia.

3. Selecció i utilització de les tecnologies digitals per a la presa de decisions per a oferir retroalimentació, informació i orientacions.
3.1. Feedback efectiu: la promesa de la tecnologia educativa.
3.2. Avaluació amb tecnologia i avaluació de la competència digital.

Mòdul 5: L’empoderament de l’alumnat amb les eines digitals.

1. L’accessibilitat digital i la inclusió als centres educatius.
1.1. Accessibilitat digital per a centres educatius.
1.2. Continguts digitals accessibles.
1.3. Accessibilitat en els sistemes operatius.

2. L’atenció educativa a les necessitats personals de l’alumnat amb els recursos digitals.
2.1. Les TIC i l’educació en la diversitat.
2.2. Enquesta sobre l’ús de les tecnologies en el tractament de la diversitat.
2.3. Anàlisi de resultats.
2.4. Resum de resultats.
2.5. Conclusions.
2.6. Recomanacions.

3. El compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi procés d’aprenentatge.
3.1. El bon ús de les noves tecnologies a l’aula és essencial per a complir els objectius de l’ODS4: Educació de qualitat.
3.2. La competència digital de l’alumnat: Marc CRISS.

Mòdul 6: El desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

1. L’alfabetització mediàtica i informacional.
1.1. Proposta didàctica per a treballar l’alfabetització mediàtica i informacional.
1.2. Marc teòric.
1.3. Disseny de la proposta d’intervenció.

2. El desenvolupament de les competències de l’alumnat per a construir la seva identitat i ciutadania digital.
2.1. Identitat i ciutadania digital.
2.2. Gestió de la identitat digital.
2.3. Tecnologies digitals que permeten comunicar, interactuar, compartir i col·laborar.
2.4. Educació per a la responsabilitat digital.

3. El desenvolupament de les competències de l’alumnat en la creació de continguts.
3.1. Principis sobre continguts didàctics multimèdia.
3.2. La curació de continguts.
3.3. Processos per a l’elaboració de continguts textuals i hipertextuals.
3.4. Elaboració i publicació de Podcast i àudios.
3.5. Elaboració i publicació de WebCast i vídeos.
3.6. Organització de la informació en el núvol.

4. El desenvolupament de les competències en l’ús segur i sostenible de les tecnologies per a garantir el benestar digital.
4.1. Educar saludablement en una societat digital.
4.2. Desenvolupament de competències per a un ús segur de les tecnologies.
4.3. Desenvolupament de competències per a un ús sostenible de les tecnologies.
4.4. Decàleg de bones pràctiques i recomanacions als centres educatius.

5. El desenvolupament de les competències per a utilitzar les tecnologies digitals per a donar resposta a problemes quotidians.
5.1. El concepte de ciutadania digital.
5.2. Diagnosi de la situació actual.
5.3. Funcions de les tecnologies digitals.
5.4. Reptes de l’educació amb tecnologies digitals.
5.5. Exemples d’ús de tecnologies digitals per donar resposta a problemes.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de competència digital docent (Nivell B2) hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Aprovar totes les Tasques Pràctiques (Nota igual o superior a 70/100).
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).
 • Lliurar evidències de la implementació del projecte a l’aula.

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs:

 • Mireia Portero: Diplomada en Educació Primària i Educació Física. Coordinadora Pedagògica i Digital. Especialitzada en noves tecnologies.

 

Tutorizació:

 • Fernando Boillos: Llicenciat en Comunicació, Grau en Educació Primària. Especialitzat en metodologies actives i tecnologies educatives.
 • Mireia Portero: Diplomada en Educació Primària i Educació Física. Coordinadora Pedagògica i Digital. Especialitzada en noves tecnologies.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut per les Conselleries d’Educació de les següents Comunitats Autònomes: Aragó (des de Setembre 2024), Catalunya (des de Setembre 2024) i Comunitat Valenciana (des d’Abril 2024). idDOCENTE tramita directament el reconeixement d’aquest curs en les Conselleries d’Educació d’aquestes Comunitats Autònomes.

Els docents d’altres Comunitats Autònomes i de l’estranger rebran el certificat de la Universitat San Jorge (USJ).

 

Aragó:

Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó

Curs reconegut pel Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó (70 hores) com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari, vàlid per a docents en actiu de centres públics, concertats i privats.

Pots accedir a la resolució definitiva en el següent enllaç: Entitats col·laboradores (Entitat: ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE).

La superació d’aquest curs acredita oficialment les competències digitals docents corresponents a un nivell B2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament d’Aragó (centres públics, concertats i privats) sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Certificat vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…

 

Catalunya:

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (70 hores) com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari, vàlid per a docents en actiu de centres públics, concertats i privats.

Pots accedir a la resolució definitiva en el següent enllaç: Activitats reconegudes. (Entitat: ASSOCIACIÓ idDOCENTE).

La superació d’aquest curs acredita oficialment les competències digitals docents corresponents a un nivell B2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de Catalunya (centres públics, concertats i privats) sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Certificat vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…

 

Comunitat Valenciana:

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana

Curs reconegut per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana (70 hores) com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari, vàlid per a docents en actiu de centres públics i concertats. A partir de setembre de 2024 serà vàlid també per a docents de centres privats.

Pots accedir a la resolució definitiva en el següent enllaç: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació – Resolución. (Entitat: ASOCIACIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE).

La superació d’aquest curs acredita oficialment les competències digitals docents corresponents a un nivell B2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana de centres públics i concertats, sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència. A partir de setembre de 2024 serà vàlid també per a docents de centres privats.

Certificat vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…

 

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 2,8 crèdits europeus ECTS (70 hores) vàlid per a docents en actiu de centres públics, concertats i privats.

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

OFERTA ESPECIAL

El preu del curs és de 235 € 220 €:

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €) (170 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €) (170 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €) (170 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €) (170 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €) (170 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €) (170 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

Preus vàlids per a matrícules formalitzades abans del 15 d’octubre de 2024.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).  DURACIÓ

  TITULACIÓ

  CURSOS EN PROMOCIÓ