CURS ONLINE D’INICIACIÓ A LA METODOLOGIA AICLE/CLIL

curs metodologia aicle
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 45 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

AICLE: L’INDISCUTIBLE REFERENT A NIVELL EUROPEU

La metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), també coneguda com CLIL (Content and Language Integrated Learning), ha guanyat terreny en l’àmbit educatiu com un enfocament innovador i efectiu per a l’aprenentatge de continguts curriculars i l’adquisició d’una llengua estrangera de manera simultània.

La metodologia AICLE es basa a impartir matèries acadèmiques, com a ciències, història o matemàtiques, en un idioma diferent del nadiu de l’estudiant. D’aquesta manera, els alumnes no sols adquireixen coneixements en la matèria específica, sinó que també se submergeixen en un ambient lingüístic autèntic, millorant les seves habilitats comunicatives en l’idioma objectiu.

Aquesta metodologia promou el desenvolupament de la competència comunicativa en la llengua estrangera, al mateix temps que es treballa el contingut curricular de manera significativa i contextualitzada. Els alumnes s’enfronten a un repte intel·lectual que els exigeix utilitzar l’idioma de manera pràctica i funcional per a comprendre i expressar idees complexes.

La metodologia AICLE s’ha convertit en una opció educativa atractiva i valuosa en l’ensenyament actual. En combinar l’adquisició de continguts curriculars amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera, aquesta metodologia ofereix una experiència educativa enriquidora i efectiva per al desenvolupament integral dels alumnes. Amb la metodologia AICLE, l’aprenentatge es torna més significatiu, rellevant i gratificant per a tots els involucrats en el procés educatiu.

Amb aquest curs obtindràs una sòlida comprensió dels principis fonamentals de la metodologia AICLE/CLIL. Aprendràs com integrar el contingut curricular i l’idioma estranger per a enriquir el procés d’ensenyament-aprenentatge i fomentar un aprenentatge significatiu i efectiu.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

El curs s’impartirà íntegrament en anglès. Per tant, és necessari tenir un nivell d’anglès equivalent o superior a B2 (MCER) per assegurar un correcte seguiment i comprensió dels continguts (no és necessari acreditar-ho amb un certificat oficial).

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis aplicar correctament la metodologia AICLE/CLIL a les teves aules.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL:

 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb el plurilingüisme i l’aprenentatge plurilingüe.
 • Conèixer les diferents iniciatives i directrius europees per a l’ensenyament integrat de llengua i contingut en llengua estrangera.
 • Conèixer i comparar els diferents models i programes AICLE/CLIL.
 • Aprendre les estratègies i competències necessàries per ser un professor AICLE/CLIL efectiu.
 • Adquirir el coneixement necessari per ajudar a desenvolupar les necessitats cognitives, lingüístiques i emocionals dels alumnes dins d’un programa AICLE/CLIL.
 • Aplicar la Taxonomia de Bloom per a una correcta planificació de las tasques i un correcte desenvolupament cognitiu de l’alumne.
 • Conèixer els elements necessaris per a una correcta implementació d’un enfocament AICLE/CLIL a l’aula.
 • Comprendre les implicacions que comporta implementar un programa AICLE/CLIL: organització, gestió, implicació de la comunitat educativa i desenvolupament professional dels professors.
 • Elaborar una activitat AICLE/CLIL.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL:

Mòdul 1: Introducció.

1. Sobre AICLE/CLIL.
1.1. Sobre AICLE/CLIL.
1.2. Perquè AICLE/CLIL és important?
1.3. Tipus de AICLE/CLIL.
1.4. Quan va començar AICLE/CLIL?
1.5. Què és AICLE/CLIL? Què no és AICLE/CLIL?

2. El professor AICLE/CLIL.
2.1. El professor AICLE/CLIL.
2.2. El Marc Europeu.
2.3. Alguns aspectes que els professors de AICLE/CLIL han de tenir en compte.

Mòdul 2: Cognició.

1. Activar el coneixement previ.
1.1. Activar el coneixement previ.
1.2. Perquè activar?
1.3. Perquè activar en AICLE/CLIL?
1.4. Estratègies per desenvolupar Coneixements Previs.

2. Desenvolupar el coneixement.
2.1. Constructivisme.
2.2. Constructivisme Social.
2.3. Aprenentatge col·laboratiu.

3. Habilitats de pensament.
3.1. Desenvolupar habilitats cognitives i pensament crític.
3.2. Cognició i Taxonomia de Bloom.
3.3. Taxonomia digital de Bloom.
3.4. Exemples de l’aplicació de la Taxonomia de Bloom.
3.5. Habilitats de Pensament Crític.

4. Preguntes conductores.
4.1. Preguntes conductores.
4.2. Característiques de les preguntes conductores.
4.3. Dissenyar preguntes conductores efectives.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Llengua.

1. Llengua i AICLE/CLIL.
1.1. Interrelació entre llengua i contingut.
1.2. Les tres As.
1.3. Les 5 Cs.
1.4. Matriu de Cummins.
1.5. Tipologia de text.

2. Translanguaging.
2.1. Translanguaging.
2.2. Avantatges globals de AICLE/CLIL.

3. Scaffolding.
3.1. Scaffolding.
3.2. Formes d’Scaffolding per a l’aprenentatge.
3.3. Scaffolding de recepció, transformació i productiu.
3.4. Organitzadors gràfics.

Mòdul 4: Estructurant llengua i contingut.

1. Sobre les competències i les tasques basades en competències.
1.1. Què és una competència?
1.2. Competències i objectius.
1.3. Exemple d’una tasca basada en la competència.

Tasca Pràctica 2.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Laura A. Boyd: Llicenciada en Filologia Anglesa. Catedràtica d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP, plurilingüisme i AICLE.
 • Rosa Pérez: Llicenciada en Filologia Anglesa i Filologia Catalana. Professora d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP i AICLE.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 235 €.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).