CURS ONLINE DE FLIPPED CLASSROOM

curs flipped classroom
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 45 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

INVERTIR LA CLASSE PER A MAXIMITZAR EL TEMPS D’APRENENTATGE

El Flipped Classroom és un model pedagògic que redistribueix les tasques d’aprenentatge més enllà de l’aula, permetent que els alumnes realitzin uns certs processos d’adquisició de coneixements fora del temps de classe. D’aquesta manera, el temps a l’aula s’utilitza de manera més efectiva per a facilitar i enfortir altres aspectes de l’aprenentatge, aprofitant l’experiència i guia del professor en cada etapa del cicle d’aprenentatge.

Aquest enfocament permet als alumnes avançar al seu propi ritme, revisar el contingut tantes vegades com sigui necessari i resoldre dubtes abans de la classe. A més, en utilitzar el temps de classe per a l’aplicació pràctica del coneixement, es fomenta un aprenentatge més actiu i participatiu. Els alumnes poden col·laborar amb els seus companys, realitzar experiments, resoldre problemes i rebre retroalimentació directa del professor.

El Flipped Classroom també promou el desenvolupament d’habilitats com el pensament crític, la resolució de problemes i la col·laboració, ja que s’involucren en activitats que requereixen un major nivell de compromís i participació activa.

No obstant això, la implementació exitosa del Flipped Classroom requereix una bona planificació per part dels professors. S’han de seleccionar i crear recursos d’aprenentatge adequats, assegurar-se que els estudiants tinguin accés a ells i estar preparats per a facilitar i guiar les activitats a l’aula.

En aquest curs descobriràs els fonaments teòrics i pràctics que sustenten el Flipped Classroom, comprenent com aquesta metodologia transformadora pot potenciar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aprendràs a organitzar les diferents fases del model, des de la selecció i elaboració dels materials i recursos multimèdia, fins al disseny de les tasques i activitats d’aprenentatge que involucrin als teus estudiants de manera activa.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de Flipped Classroom et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis implementar amb èxit aquest model pedagògic en el context de la teva pròpia aula.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de Flipped Classroom:

 • Conèixer, comprendre, analitzar i reflexionar sobre el model Flipped Classroom, les seves implicacions i avantatges.
 • Comprendre i reflexionar sobre el rol del professor i l’alumne, analitzar les implicacions metodològiques de la seva implementació a l’aula.
 • Conèixer les tècniques de la Narrativa Digital i del Pensament Visual per a elaborar un guió del vídeo.
 • Dominar algunes eines i recursos disponibles per a la producció del vídeo.
 • Dissenyar un projecte de Flipped Classroom.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de Flipped Classroom:

Mòdul 1: Primers passos per invertir l’aula.

1. Introducció al model Flipped Classroom.
1.1. El Model Flipped Classroom i la seva eficàcia a l’aula.
1.2. Paper del docent.
1.3. Paper de l’alumnat.
1.4. Propòsit de la tecnologia educativa i la importància de la competència digital docent.

2. Com invertir un procés d’ensenyament?
2.1. Disseny universal de l’aprenentatge.
2.2. Relacions amb altres metodologies innovadores.
2.3. Taxonomia de Bloom.
2.4. Principis de Gamificació en l’entorn educatiu.

Mòdul 2: Reprodueix, adapta i personalitza la teva classe.

1. Eines i recursos per al disseny d’un projecte Flipped Classroom.
1.1. Selecció i creació de continguts.
1.2. Eines i recursos per a la creació de vídeos didàctics.

2. Fase de Planificació i Disseny Narratiu i Visual: el Guió del Vídeo.
2.1. Comunicació en Entorns Virtuals d’Aprenentatge.
2.2. Narrativa Digital.
2.3. Pensament Visual.
2.4. Estratègies per al Disseny del Guió del Vídeo.

3. Fase de Producció: Disseny d’Experiències d’Aprenentatge.
3.1. L’Aprenentatge per indagació.
3.2. Preguntes que ajuden a indagar.
3.3. Eines per transformar els vídeos segons els principis de l’Aprenentatge per Indagació.

4. Fase de Difusió: usabilitat i accessibilitat.
4.1. Principis d’usabilitat.
4.2. Principis d’accessibilitat.
4.3. Plataformes de difusió: YouTube i Vimeo.

Tasca Pràctica.

Mòdul 3: Avaluació en un projecte Flipped Classroom.

1. Avaluació formativa.
1.1. Què és l’avaluació formativa?
1.2. Com puc aplicar l’avaluació formativa?
1.3. Compartir els objectius d’aprenentatge i els seus criteris d’assoliment.
1.4. Dissenyar activitats per evidenciar l’aprenentatge.
1.5. Oferir retroalimentació eficaç.
1.6. Oferir oportunitats per l’autoavaluació i la coavaluació.

2. Us de rúbriques com a instrument d’avaluació.
2.1. Avaluar per competències.
2.2. Què és una rúbrica?
2.3. Avantatges i inconvenients en la utilització de rúbriques.
2.4. Consells per al disseny de rúbriques.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de Flipped Classroom hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Aarón Asencio: Graduat en Educació Primària. Mestre d’Educació Primària. Especialitzat en ABP, Flipped Classroom i gamificació educativa.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 235 €.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).