CURS ONLINE D’APROFUNDIMENT A LA METODOLOGIA AICLE/CLIL

curs metodologia aicle
DURACIÓ
TITULACIÓ

CONVOCATÒRIES CURS 2024/25

Iniciem convocatòries tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost.

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIMS INICIS

Obert el termini d’inscripció de les següents convocatòries:

 • 03/09/24 a 03/11/24 (2 Mesos – 45 Hores)
 • 01/10/24 a 01/12/24 (2 Mesos – 45 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

INTEGRANT CONTINGUTS I LLENGÜES A L’AULA

La metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) ha guanyat popularitat en les últimes dècades com una poderosa eina per a l’aprenentatge de continguts i llengües estrangeres de manera simultània. Aquesta metodologia busca integrar l’ensenyament d’assignatures curriculars amb el desenvolupament d’habilitats lingüístiques en un segon idioma, oferint als alumnes una experiència d’aprenentatge enriquidora i efectiva.

L’enfocament AICLE es basa en el principi que l’aprenentatge d’una llengua estrangera és més efectiu quan s’aborda en un context significatiu i autèntic. En lloc d’ensenyar la llengua de forma aïllada, els continguts curriculars es presenten i s’imparteixen en l’idioma estranger, la qual cosa permet als alumnes adquirir coneixements acadèmics mentre desenvolupen les seves habilitats comunicatives en la llengua fiqui.

Aquesta metodologia promou la immersió lingüística, la qual cosa ajuda als alumnes a guanyar confiança en la seva capacitat per a comunicar-se en el segon idioma. A més, l’aprenentatge integrat de continguts i llengua permet una major contextualització dels conceptes, facilitant la seva comprensió i retenció. Els alumnes poden aplicar el que aprenen en situacions reals, la qual cosa estimula el seu interès i motivació cap a l’aprenentatge.

La metodologia AICLE no sols beneficia el desenvolupament lingüístic dels alumnes, sinó que també fomenta el pensament crític, la resolució de problemes i la col·laboració. En treballar amb contingut acadèmic en un segon idioma, aprenen a analitzar, sintetitzar i comunicar idees de manera efectiva, habilitats crucials en un món globalitzat i multicultural.

La metodologia AICLE ofereix una valuosa oportunitat per a integrar l’aprenentatge de continguts i llengües estrangeres, proporcionant als alumnes una experiència d’aprenentatge enriquidora i significativa. En combinar el desenvolupament acadèmic amb el lingüístic, prepara als estudiants per a enfrontar-se als desafiaments del món actual, potenciant les seves habilitats comunicatives i la seva capacitat per a comprendre i analitzar informació de manera crítica.

Aquest curs és una continuació del curs d’iniciació i ofereix als docents l’oportunitat d’aprofundir en la metodologia AICLE/CLIL, ampliant i enfortint els seus coneixements per a una implementació més efectiva a l’aula.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (Primària i Secundària), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

Els alumnes que s’inscriguin directament en aquest curs han de tenir prèviament adquirits els coneixements corresponents al Curs online d’iniciació a la metodologia AICLE/CLIL.

El curs s’impartirà íntegrament en anglès. Per tant, és necessari tenir un nivell d’anglès equivalent o superior a B2 (MCER) per assegurar un correcte seguiment i comprensió dels continguts (no és necessari acreditar-ho amb un certificat oficial).

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries perquè puguis aprofundir en l’aplicació de la metodologia AICLE/CLIL, ampliant i enfortint els teus coneixements per a una implementació més efectiva a l’aula.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL:

 • Adquirir els principals conceptes relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de contingut a través de la llengua anglesa.
 • Comprendre i comparar enfocaments, metodologies i estratègies necessàries per poder aplicar-les en l’ensenyament d’una matèria no lingüística a través de l’anglès.
 • Utilitzar la Taxonomia de Bloom mitjançant aplicacions digitals.
 • Conèixer les diferències entre el llenguatge comunicatiu i el llenguatge acadèmic i aplicar-ho en l’aprenentatge d’una matèria no lingüística a través de l’anglès.
 • Adquirir el coneixement i les estratègies necessàries per treballar la competència lectora en l’ensenyament d’una matèria no lingüística a través de l’anglès. Conèixer els diferents tipus de lectura.
 • Analitzar i classificar el llenguatge usat a l’aula.
 • Proporcionar estratègies per poder oferir a l’alumne motivació i suport per a la correcta adquisició del llenguatge.
 • Planificar una seqüència AICLE/CLIL.
 • Conèixer exemples de bones pràctiques de AICLE/CLIL a l’aula.
 • Integrar la competència digital en les unitats AICLE/CLIL.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL:

Mòdul 1: Introducció.

1. AICLE/CLIL a Europa.
1.1. AICLE/CLIL a Europa.
1.2. Multilingüisme.
1.3. Europa i més enllà.

2. Què coneixes sobre AICLE/CLIL?
2.1. Competències del professor de AICLE/CLIL.

Mòdul 2: AICLE/CLIL revisat.

1. Bloom: continuació.
1.1. Taxonomia de Bloom.
1.2. Nivells de coneixement de Bloom i Krathwohl.
1.3. Taxonomia digital de Bloom.
1.4. El model SARM.

2. Ampliació a preguntes conductores.
2.1. Ampliació a preguntes conductores.
2.2. Què són preguntes efectives?
2.3. Com dissenyar preguntes efectives?
2.4. Com poden els professors incorporar les preguntes efectives en un curs?
2.5. Com dissenyar bones preguntes conductores?

3. Transformant la teoria en pràctica.
3.1. Transformant la teoria en pràctica.
3.2. Un marc conceptual: Contingut, Comunicació, Cognició i Cultura.
3.3. La llengua com eina per desenvolupar el contingut.
3.4. El procés de planificació.
3.5. Quatre passes per a la Planificació d’Unitats.
3.6. Preparant la Unitat.
3.7. Cs addicionals.

4. Relació entre Scaffolding, ZPD, Aprenentatge Col·laboratiu i Avaluació Formativa.
4.1. Scaffolding i ZPD.
4.2. Aprenentatge col·laboratiu.
4.3. Avaluació formativa.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 3: Cap a una seqüència didàctica de AICLE/CLIL.

1. Lectura competencial.
1.1. Lectura eficaç.
1.2. Formats de text.
1.3. Lectura i Bloom.
1.4. Els tres tipus de preguntes. Exemples.
1.5. Algunes estratègies de lectura.

2. Instrucció diferenciada.
2.1. Estils d’aprenentatge.
2.2. Intel·ligències múltiples.
2.3. Instrucció diferenciada.
2.4. Exemples d’activitats diferenciades.

3. Avaluació.
3.1. Avaluació.
3.2. Tipus d’avaluació.
3.3. Un exemple d’avaluació formativa i sumativa.
3.4. Estratègies d’avaluació.
3.5. Rúbriques.
3.6. Avaluació entre pares i autoavaluació.

4. Conceptes bàsics de AICLE/CLIL.
4.1. Conceptes bàsics per a planificar una seqüència AICLE/CLIL.
4.2. Començant pel final.
4.3. Organitzar tots els aspectes d’una seqüència.
4.4. Passes per a desenvolupar la seqüència didàctica.

Tasca Pràctica 2.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’aprofundiment a la metodologia AICLE/CLIL hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Laura A. Boyd: Llicenciada en Filologia Anglesa. Catedràtica d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP, plurilingüisme i AICLE.
 • Rosa Pérez: Llicenciada en Filologia Anglesa i Filologia Catalana. Professora d’Ensenyament Secundari. Especialitzada en ABP i AICLE.

 

TITULACIÓ

Universitat San Jorge

Curs homologat com a formació permanent del professorat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid per a puntuar en el barem de mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats en qualsevol Comunitat Autònoma segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria per a assegurar-te que accepten cursos de formació permanent convocats per universitats.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): no té cap cost per a l’alumne ni el centre educatiu.

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Qualsevol centre concertat o privat pot beneficiar-se de la bonificació per a la formació dels seus treballadors. Per tant, tots els docents poden sol·licitar la bonificació de les nostres formacions a través del seu centre.

Si vols contractar una formació bonificada per a un o diversos treballadors del teu centre, truca’ns al 936555566 o escriu-nos a info@iddocente.com i et facilitarem tota la informació necessària. Disposem de documents per a facilitar-vos inscripcions múltiples de diversos participants i, si voleu, podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions en FUNDAE.

Per una altra part, si ets un docent en actiu d’un centre privat o concertat i estàs interessat a realitzar algun dels nostres cursos, consulta prèviament a la teva escola la possibilitat de realitzar-ho mitjançant aquest sistema de bonificacions. Estem a la teva disposició per a facilitar-te qualsevol ajuda que puguis necessitar.

 

PREUS

El preu del curs és de 235 €.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Pagament fraccionat.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).