CURS ONLINE DE LECTOESCRIPTURA: PROCÉS D’APRENENTATGE, DIFICULTATS, AVALUACIÓ I LA SEVA APLICACIÓ A L’AULA

curs online lectoescriptura

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 45 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

DIFICULTATS EN LA LECTOESCRIPTURA: COM ABORDAR-LES A L’AULA

La lectura i l’escriptura són processos fonamentals que són presents d’una forma o una altra en tots els nivells educatius. És necessària una bona adquisició dels mateixos per a afavorir un èxit acadèmic així com per a fomentar el desenvolupament de nous aprenentatges.

És necessari que les persones que estan treballant amb alumnat en edat d’aprenentatge i millora del procés lectoescriptor coneguin com s’inicien i desenvolupen aquests processos per a poder ajudar a la seva evolució o, en el cas d’existir dificultats, poder atallar-les al més aviat possible.

En aquest curs explicarem aquests processos, l’ús de tècniques per a millorar la lectura i l’escriptura així com la detecció de trastorns i algunes estratègies per a poder col·laborar en la millora d’aquests processos.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en conèixer les bases, els fonaments i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, així com la descripció, identificació i intervenció dels trastorns d’aprenentatge relacionats més freqüents a l’escola.

El Curs online de lectoescriptura: procés d’aprenentatge, dificultats, avaluació i la seva aplicació a l’aula inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de lectoescriptura: procés d’aprenentatge, dificultats, avaluació i la seva aplicació a l’aula:

 • Conèixer el procés que segueixen les persones per a aprendre a llegir, els prerequisits necessaris, així com el procés d’adquisició i consolidació d’aquest.
 • Conèixer els processos necessaris per a l’inici de l’escriptura així com per al desenvolupament de la mateixa tenint en compte la importància dels requisits previs perquè aquesta es dugui a terme de manera adequada.
 • Analitzar les diferents dificultats o alteracions que es produeixen en el procés de la lectoescriptura.
 • Saber les diferents eines que existeixen per a avaluar les dificultats de lectura i escriptura, així com de detectar possibles dificultats en aquests processos.
 • Emprar diferents estratègies i activitats per a col·laborar en el procés de la lectoescriptura així com poder minimitzar les alteracions que es puguin produir en el mateix.
 • Aplicar diferents TICs, recursos i jocs en el procés de la lectoescriptura per a afermar i millorar aquest procés en els seus alumnes.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de lectoescriptura: procés d’aprenentatge, dificultats, avaluació i la seva aplicació a l’aula:

Unitat 1: La lectura: procés d’ensenyament aprenentatge.

1. Introducció.
1.1. El cervell i la lectoescriptura.

2. L’adquisició de la lectura.

3. Procés que seguim en la lectura.
3.1. Què ocorre quan llegim?
3.2. Importància de conèixer aquests processos.

4. Ensenyament – aprenentatge de la lectura.
4.1. Mètodes.
4.2. Alguns mètodes concrets.

5. La lectura comprensiva.

6. Prerequisits per a una lectura eficaç.

7. Activitats per a treballar la lectura.
7.1. Activitats prèvies.
7.2. Activitats pròpies de lectura.
7.3. Activitats d’automatització i fiançament.

Unitat 2: L’escriptura: procés d’ensenyament aprenentatge.

1. Introducció.
1.1. Aspectes a tenir en compte.

2. Desenvolupament evolutiu de l’escriptura.
2.1. Representació gràfica.

3. Habilitats prèvies per a l’escriptura.
3.1. Altres habilitats necessàries.

4. Mètodes d’ensenyament.
4.1. Quin mètode triar?

5. Com ensenyar a escriure.
5.1. Preparació.
5.2. Desenvolupament i fiançament.
5.3. Perfeccionament.

6. Composició escrita.
6.1. Idees per a treballar la composició escrita.

7. Activitats per a treballar l’escriptura.
7.1. Prèvies a l’escriptura.
7.2. Activitats pròpies d’escriptura.

Unitat 3: Dificultats i/o alteracions en la lectura i en l’escriptura.

1. Introducció.

2. Dificultats en la lectura.
2.1. Dislèxia.
2.2. Indicis de dislèxia.
2.3. Alexia.

3. Dificultats en l’escriptura.
3.1. Disgrafia.
3.2. Disortografia.

4. Dificultats en lectura i escriptura sense un trastorn concret.

5. Trastorns que poden afectar lectura i/o escriptura.

6. Què es pot fer per a prevenir dificultats?

7. Què poden fer pares i mestres quan detecten dificultats?
7.1. Hem de posar-nos en alerta quan…

Tasca Pràctica 1.

Unitat 4: Avaluació dels processos lectors i de l’escriptura.

1. Introducció.

2. Qui avalua el procés de lectura i escriptura?

3. Què cal avaluar en el procés lectoescriptor?

4. Eines i tècniques per a avaluar.

5. Un manual per al diagnòstic.

6. La dislèxia segons el DSM-V.

7. Avaluació de la Dislèxia.
7.1. Fases de l’avaluació.
7.2. Aspectes que podem observar a l’aula.

8. Avaluació de la disgrafia.
8.1. Aspectes a observar a l’aula.

Unitat 5: Intervenció a l’aula quan existeixen dificultats en el procés lecto- escriptor.

1. Consideracions prèvies.

2. Dificultats en la lectura.
2.1. Retard lector.
2.2. Intervenció en dislèxia.

3. Dificultats en l’escriptura.
3.1. Retard en l’escriptura.
3.2. Activitats dividides per àrees per a la intervenció en l’escriptura.
3.3. Intervenció en disgrafia.
3.4. Intervenció en disortografia dins de l’aula.

4. Exemples d’activitats o materials.

Unitat 6: Les TIC i altres recursos per al procés *ecto-escriptor i les dificultats en aquest.

1. Introducció.

2. Recursos interactius.
2.1. Blogs.
2.2. Altres Webs.

3. Jocs.

4. Materials imprimibles o eines per al professor.

5. Per a tauletes i mòbils.

6. Generador d’activitats.

7. Altres recursos per a treballar la lectoescriptura.
7.1. Idees per a treballar.
7.2. Jocs de taula per a la lectoescriptura.
7.3. Recursos per a contar contes.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de lectoescriptura: procés d’aprenentatge, dificultats, avaluació i la seva aplicació a l’aula hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 45 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de lectoescriptura: procés d’aprenentatge, dificultats, avaluació i la seva aplicació a l’aula és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).