CURS ONLINE DE CREACIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA EN L’ÀMBIT EDUCATIU

curs continguts multimèdia

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 03/10/23)
 • NOV (Inici: 07/11/23)
 • DES (Inici: 12/12/23)
 • FEB (Inici: 06/02/24)
 • MAR (Inici: 05/03/24)
 • ABR (Inici: 09/04/24)
 • MAI (Inici: 07/05/24)
 • JUL (Inici: 02/07/24)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: OCTUBRE

 • 03/10/23 a 26/11/23 (2 Mesos – 30 Hores)

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

EL PRODUCTE AUDIOVISUAL COM A RECURS EDUCATIU

El producte audiovisual com a recurs educatiu ha demostrat ser una eina poderosa i efectiva per a l’aprenentatge i l’ensenyament en diversos contextos educatius. Els avanços en la tecnologia han permès que els recursos audiovisuals siguin accessibles i fàcils d’utilitzar, la qual cosa ha portat a la seva creixent popularitat a les aules i més enllà.

Els productes audiovisuals, com a vídeos, animacions, documentals i presentacions multimèdia, ofereixen una forma visual i auditiva de presentar informació i conceptes complexos. Això pot ajudar els alumnes a comprendre millor els temes, ja que la combinació d’imatges, so i text augmenta la retenció de la informació, ja que involucra múltiples sentits i estils d’aprenentatge.

A més, l’ús de productes audiovisuals a l’aula pot ajudar a motivar als estudiants i mantenir el seu interès. La presentació d’informació de manera visualment atractiva i dinàmica pot captar l’atenció dels alumnes i fer que l’aprenentatge sigui més entretingut.

El producte audiovisual també pot facilitar la personalització i adaptació del contingut educatiu. Els vídeos i altres recursos audiovisuals es poden dissenyar i produir per a satisfer les necessitats específiques dels alumnes, ja sigui adaptant el nivell de dificultat, la velocitat de presentació o l’enfocament en conceptes clau. Això permet als docents atendre les necessitats individuals dels estudiants i fomentar un aprenentatge més inclusiu.

Aquest curs t’ofereix una comprensió profunda del llenguatge audiovisual i t’ensenya tècniques i eines pràctiques per a crear productes atractius. Aprendràs a transmetre històries i coneixement de manera efectiva als teus alumnes mitjançant recursos audiovisuals significatius i captivadors.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a comprendre els elements bàsics del llenguatge audiovisual, així com conèixer tècniques i eines senzilles per a crear un producte audiovisual significatiu i atractiu des del qual transmetre històries i coneixement.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu:

 • Conèixer els principis fonamentals del mitjà audiovisual i identificar les seves possibilitats en l’àmbit educatiu.
 • Valorar les possibilitats del mitjà audiovisual a l’aula, tant com mitjà de consum, com a eina de generació de continguts.
 • Desenvolupar destreses digitals.
 • Conèixer software de realització audiovisual simple.
 • Conèixer eines de difusió del contingut audiovisual creat.
 • Conèixer alguns aspectes bàsics de ciberseguretat.
 • Conèixer elements bàsics del llenguatge audiovisual.
 • Aplicar els coneixements bàsics del llenguatge audiovisual adquirits per a fer una reflexió crítica dels productes audiovisuals.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu:

Mòdul 1: Introducció i manipulació de la imatge

1. Principis teòrics audiovisuals i eines digitals.
1.1. La importància del mitjà audiovisual.
1.2. Els seus inicis amb Méliès.
1.3. La manipulació de la imatge.
1.4. Croma. Què és? Com instal·lar-ho? Com il·luminar-ho?

2. Eines.
2.1. OBS studio i Unsplash.
2.2. Ciberseguretat.
2.3. Donar d’alta un compte en YouTube.
2.4. Creació de contrasenyes segures.

Mòdul 2: L’entrevista

1. Principis teòrics audiovisuals i eines digitals.
1.1. Multicàmara.
1.2. Eines: EpocCam.
1.3. Llei de l’eix.
1.4. Creació de logos i mosques.

2. Aprofundim.
2.1. Anàlisi de la sintaxi audiovisual.
2.2. Edició al tall. Efecte Kuleshov.
2.3. Ús de vídeo amb finalitats educatius, càmera lenta, càmera ràpida.
2.4. Visibilitzar l’invisible.

3. Ciberseguretat.
3.1. Identificant muntatges.
3.2. Viralitat i cyberbulling.
3.3. Opcions de block i report.
3.4. Centres de seguretat en xarxes socials.
3.5. Empremta digital. Centres de seguretat de les xarxes.

Tasca Pràctica.

Mòdul 3: So

1. Principis teòrics audiovisuals i eines digitals.
1.1. Importància del so.
1.2. Breu introducció al micròfon i taula de mescles.
1.3. El Podcast.

2. Aprofundim.
2.1. La música com a element morfològic.
2.2. Experiències d’èxit de Podcast a l’aula.

3. Ciberseguretat
3.1. Gestió de la informació. Ús de filtres en el cercador.
3.2. Llibreries lliures de drets.
3.3. La llicència Creative Commons.

Mòdul 4: Integració de continguts

1. Principis teòrics audiovisuals i eines digitals.
1.1. Tipus de plans i composició d’aquests.
1.2. Enregistrament en pantalla tipus tutorial/gameplays.
1.3. Eines d’animació. FlippaClip i Powtoon.
1.4. Introduir el vídeo extern dins de la nostra emissió en OBS.
1.5. Altres eines d’edició de vídeo gratuïtes.

2. Aprofundim.
2.1. Flipped learning. Què és?

3. Ciberseguretat.
3.1. Equilibri de temps enfront de la pantalla.

Projecte Final

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs:

 • David Álvarez: Llicenciat en Matemàtiques. Especialitzat en e-learning i en formació permanent del professorat.

 

Tutorització:

 • Juan C. Tortosa: Llicenciat en Biologia. Màster en Formació del Professorat ESO, Batxillerat, FP i Idiomes. Especialitzat en competència digital i metodologies actives.

 

TITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de creació de continguts multimèdia en l’àmbit educatiu és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).

  © 2023 idDOCENTE

  Avís Legal | Política de Privacitat | Condicions de Contratació | Política de Cookies