CURS ONLINE DE COMPETÈNCIA DIGITAL: COMUNICACIÓ EN XARXA I GESTIÓ DE RECURSOS DIGITALS

curs competència digital

CONVOCATÒRIES CURS 2022/23

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 04/10/22)
 • NOV (Inici: 29/11/22)
 • GEN (Inici: 31/01/23)
 • MAR (Inici: 07/03/23)
 • MAI (Inici: 03/05/23)
 • JUL (Inici: 04/07/23)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: JULIOL

 • 04/07/23 a 31/07/23 (1 mes | 30 hores)

 

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

NOVES TECNOLOGIES PER A LA COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

En els últims anys la major part de la nostra comunicació es realitza de forma digital. Ara ens podem comunicar de forma més ràpida i còmoda amb noves oportunitats no només per a expressar-nos de forma escrita, sinó també usant imatges, vídeos, àudios, animacions, enllaços… per a expressar les nostres idees.

Podem, a més, accedir de forma més ràpida a més informació, constantment actualitzada i que flueix en la xarxa afavorint la conversa i l’intercanvi. La comunicació avui dia s’entén com un ecosistema complet, que abasta des de les xarxes socials i els dispositius mòbils, fins a nous canals i tendències tecnològiques com la realitat virtual, chatbot, big data, blockchain…

Els suports més tradicionals i analògics han donat pas a nous canals d’informació (xarxes socials, llocs Web, blogs, newsletters, aplicacions mòbils…) connectats entre si, permanentment actualitzats i on la informació es difon com l’aigua. Aquestes noves tecnologies ens ofereixen també diferents eines i mecanismes per a la gestió d’aquesta informació que circula en la xarxa, facilitant els processos de selecció, localització, anàlisi, emmagatzematge i conservació de la informació en qualsevol tipus de suport, així com la seva cerca, recuperació i difusió.

Totes aquestes eines ens mantenen connectats i informats, i ens ofereixen a més nombroses possibilitats d’interacció i comunicació que coneixerem en aquest curs i que podrem aprofitar per a l’acompliment de la nostra labor docent.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

Curs 100% online per a professionals de l’ensenyament interessats en conèixer i desenvolupar les competències digitals que necessiten els nous professionals docents del segle XXI.

El Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

¿Tienes alguna duda o consulta? Permítenos ayudarte

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals:

 • Conscienciar sobre la importància i el paper que juga la tecnologia, i en particular Internet, en el desenvolupament de les competències clau per al benestar personal, social i econòmic.
 • Facilitar l’adaptació del professorat al mitjà digital perquè sigui capaç d’usar diversos recursos tecnològics per al seu desenvolupament professional.
 • Conèixer les xarxes socials més esteses.
 • Optimitzar la gestió de la informació i de recursos en l’entorn digital.
 • Aprendre a usar Internet com a eina de comunicació i de participació social.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes fonamentals de l’alfabetització digital.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals:

Mòdul 1: El docent del segle XXI.

1. El professional al segle XXI.
1.1. Revolució Digital.
1.2. Nous perfils digitals.
1.3. Alfabetització digital i ciutadania.
1.4. Les competències digitals en el marc DIGCOMP.
1.5. Perfil Knowmad.

2. Gestió de la identitat digital.
2.1. Identitat digital i reputació online.
2.2. Perfil personal o perfil professional?
2.3. Claus per gestionar la nostra identitat digital.
2.4. Concepte i importància de la Netiqueta.
2.5. Seguretat en xarxa.
2.6. Ciberseguretat i altres abusos a Internet.

3. Xarxes Socials en Educació.
3.1. Tipologia de les Xarxes Socials.
3.2. Facebook.
3.3. LinkedIn.
3.4. Twitter.
3.5. Instagram.
3.6. TikTok.
3.7. Missatgeria instantània.

Tasca Pràctica 1.

Mòdul 2: El docent connectat.

1. Comunicació i col·laboració.
1.1. Gestió eficient del correu: contactes.
1.2. Gestió eficient del correu: etiquetes i filtrat.
1.3. Organització de la informació en el núvol.
1.4. Principals núvols: característiques i anàlisis.
1.5. Comunitats Virtuals.

2. La infoxicació o saturació d’informació.
2.1. Realitat de la informació digital.
2.2. Claus per gestionar-la.
2.3. Gestió de cerques.

3. Filtrat d’informació i seguiment per RSS.
3.1. Seguiment per RSS.
3.2. Administradors de llistes de lectura.

4. Avaluació, emmagatzematge i recuperació d’informació.
4.1. Anàlisi de la qualitat de la informació.
4.2. Marcadors socials o “Social bookmarking”.

Tasca Pràctica 2.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica 1 (25%).
 • Tasca Pràctica 2 (25%).
 • Projecte Final (50%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs:

 • David Álvarez: Llicenciat en Matemàtiques. Especialitzat en e-learning i en formació permanent del professorat.

 

Tutorització:

 • Juan C. Tortosa: Llicenciat en Biologia. Màster en Formació del Professorat ESO, Batxillerat, FP i Idiomes. Especialitzat en competència digital i metodologies actives.
 • Belén Rojas: Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitzada en e-learning i innovació educativa.

 

TTITULACIÓ

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost.

De la mateixa manera, aquest curs comptabilitza per acreditar la capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i activar el Perfil de competència digital docent (sempre que reuneixis amb la resta de requisits) segons la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los i la posterior modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

Els alumnes que superin el curs rebran un certificat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL PER AL PROFESSORAT SUBSTITUT

La normativa del nomenament del mes de juliol 2023 (la pots consultar a la Web del Departament d’Educació) inclou els següents requisits:

 • Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut fins al 30 de juny de 2023, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, sempre que hagin treballat, com a mínim, 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2023.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent al mes de juliol de 2023.
 • És necessari realitzar un curs de formació durant el mes de juliol de 2023, excepte aquelles persones que participin en oposicions per ingressar als cossos docents.

 

Aquest curs és de 30 hores, té convocatòria al mes de juliol de 2023 i està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, segons l’ordre ENS/248/2012. És, per tant, vàlid pel nomenament i cobrament del mes de juliol 2023.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, es perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals és de 210 € (Afiliats) o 235 € (No afiliats).

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat en inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de «promocions» o «correu no desitjat» del teu correu electrònic).