CURS ONLINE SUBVENCIONAT DE COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (NIVELL A2)

curs competència digital nivell a2
DURACIÓ
TITULACIÓ

ACTUALITZACIÓ

Totes les places disponibles per a aquesta formació subvencionada han estat assignades. En cas d’estar interessat, podries realitzar el curs de forma privada.

Més informació en el següent enllaç: Curs online de competència digital docent (Nivell A2).

 

REQUISITS D’ACCÉS

Curs 100% subvencionat per a docents (no universitaris) de totes les etapes educatives, de centres i serveis públics i de centres privats sostinguts amb fons públics de Catalunya.

Subvenció destinada a l’impuls digital en l’educació en el marc del Component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Si vols, pots matricular-te directament en el nostre curs de Nivell A2 sense necessitat d’acreditar els nivells inferiors.

Per a realitzar el curs és requisit fonamental que disposis d’un compte en XTEC actualitzat; en cas de no ser així, pots sol·licitar-lo des del següent enllaç: Alta XTEC.

 

PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

Convocatòries disponibles:

 • OCT23: 03/10/23 a 26/11/23 PLACES COMPLETES
 • NOV23: 07/11/23 a 14/01/24 PLACES COMPLETES
 • DES23: 12/12/23 a 18/02/24 PLACES COMPLETES
 • GEN24: 09/01/24 a 03/03/24 PLACES COMPLETES
 • FEB24: 06/02/24 a 07/04/24 PLACES COMPLETES

 

Del 25/12/23 al 07/01/24 no hi haurà servei de tutorització (la plataforma i els continguts estaran 100% disponibles durant tot el període formatiu).

 

ACREDITA LA TEVA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT: NIVELL A2

La competència digital docent comprèn totes aquelles capacitats, destreses i habilitats que el professorat ha de desenvolupar per a poder integrar les Noves Tecnologies i els mitjans digitals, tant en les seves funcions professionals, com en el procés d’ensenyament-aprenentatge, exercint de guia per a l’alumnat en l’ús segur i eficaç d’aquestes tecnologies.

En un món cada vegada més digital, és fonamental que els docents estiguin preparats per a integrar les TIC a l’aula i aprofitar tot el seu potencial per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, el  nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) descriu les competències digitals necessàries per al professorat dins del context educatiu establint 6 àrees i 23 competències estructurades en 6 nivells de desenvolupament (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

Aquesta formació cobreix totes les àrees del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) de nivell A2 per a permetre l’ús efectiu de les tecnologies educatives com una eina educativa, facilitar els processos d’ensenyament-aprenentatge i resoldre problemes quotidians a l’aula.

El fil conductor del curs serà la creació de continguts audiovisuals i multimèdia  i, com a eix temàtic principal, l’art i la creativitat. El curs està distribuït en 6 Mòduls, 1 Tasca Pràctica i 1 Projecte Final. Cada mòdul correspon amb una de les àrees del nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD) en els quals treballarem els continguts mitjançant diferents recursos digitals en format textual, visual i audiovisual.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online subvencionat de competència digital docent (Nivell A2) et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a adquirir les competències digitals docents corresponents a un nivell A2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online subvencionat de competència digital docent (Nivell A2):

L’objectiu general del curs és adquirir les competències digitals docents corresponents a un nivell A2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), vinculades a les àrees de compromís professional, continguts digitals, ensenyament i aprenentatge, avaluació i retroacció, empoderament de l’alumnat, i desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Els objectius específics són:

 • Àrea 1 (Compromís professional): esbrinar quin impacte tenen les tecnologies en l’àmbit educatiu i en el compromís professional i descobrir com els processos d’innovació poden transformar les institucions educatives tal com les coneixem avui dia.
 • Àrea 2 (Continguts digitals): buscar, seleccionar i crear continguts d’un determinat format (text, presentació, imatge, àudio, línies de temps, infografies, vídeo, etc.) respectant les normes de drets d’autor, utilitzant criteris de selecció de qualitat del contingut digital i prioritzant la selecció d’aquells que generin motivació a l’alumnat.
 • Àrea 3 (Ensenyament i aprenentatge): integrar, de manera convencional i autònoma, les tecnologies digitals en diferents contextos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Àrea 4 (Avaluació i retroacció): avaluar usant tecnologies digitals educatives i adaptar aquests sistemes d’avaluació a una situació concreta d’aprenentatge i a les característiques de l’alumnat.
 • Àrea 5 (Empoderament de l’alumnat): posar el focus en l’estudiant com a centre del procés d’ensenyament-aprenentatge per a ensenyar-lo a través de la cultura maker i les metodologies d’aprenentatge actives.
 • Àrea 6 (Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat): reconèixer quines són les competències digitals necessàries per a l’alumnat per a desenvolupar-se en la societat actual i integrar-les tal com marca la LOMLOE.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online subvencionat de competència digital docent (Nivell A2):

Mòdul 1: El compromís professional del docent.

1. La comunicació organitzativa.
1.1. Aproximació a la comunicació organitzativa.
1.2. Tipologia de comunicacions.
1.3. La millora de la comunicació en els centres educatius.

2. La coordinació, la col·laboració i el compromís professional.
2.1. Procés de treball.
2.2. El compromís ètic del professorat.

3. La pràctica reflexiva.
3.1. Nou enfocament de la competència digital.
3.2. Concepte i característiques principals de les tecnologies digitals.
3.3. Característiques de les tecnologies digitals com a eina en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
3.4. Tecnologies digitals i Disseny Universal per l’Aprenentatge.
3.5. Problemes a l’implementar projectes digitals a l’aula.
3.6. Pràctica reflexiva.
3.7. Conclusió.

4. El Desenvolupament Professional Digital Continuat (DPC).
4.1. Les xarxes i el desenvolupament professional dels docents.
4.2. Nous espais per a l’aprenentatge.
4.3. Tendències en la formació continuada.
4.4. Conclusions.

5. La protecció de dades, privacitat, seguretat i benestar digital en els centres educatius.
5.1. La protecció de dades en els centres educatius.
5.2. Captació i difusió d’imatge o veu.
5.3. Catàleg models autoritzacions.

Mòdul 2: Selecció i creació de continguts digitals.

1. Utilització de motors de cerca i repositoris de continguts.
1.1. Cerca i localització d’informació a Internet.
1.2. Repositoris educatius.

2. Modificació de continguts digitals.
2.1. Propietat intel·lectual – Protecció de dades.
2.2. Marc normatiu.
2.3. Propietat intel·lectual.
2.4. Autor i drets d’autoria.
2.5. La propietat intel·lectual en els centres educatius.
2.6. Ús de recursos educatius digitals a l’aula.
2.7. Creació i modificació de continguts digitals.
2.8. Experiència de centre.
2.9. Plataformes per a la creació de continguts educatius digitals.

3. Catalogació de continguts digitals.
3.1. Estructuració i organització dels continguts.
3.2. Presentació dels continguts i interacció entre usuari i continguts.

Mòdul 3: Els recursos digitals en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

1. Les tecnologies digitals en les situacions d’aprenentatge.
1.1. Intervenció educativa per a l’ús i l’aplicació de les tecnologies a les diferents àrees de coneixement.

2. Les tecnologies digitals per l’ensenyament i l’aprenentatge.
2.1. Metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge.
2.2. Organització i gestió educativa.
2.3. Relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.
2.4. L’impacte de les tecnologies digitals de la informació i la comunicació sobre el currículum escolar: una transformació en curs.

3. Aplicació de les tecnologies digitals en l’aprenentatge actiu i col·laboratiu.
3.1. Aprenentatge servei i tecnologies digitals.
3.2. Posem-ho en pràctica: idees per introduir les tecnologies digitals en projectes d’APS.
3.3. Posem-ho en pràctica: els mitjans audiovisuals.

4. Implementació de tecnologies digitals en l’aprenentatge autònom de l’alumnat.
4.1. Aprendre a aprendre a l’era digital.
4.2. Model TPACK de desenvolupament professional docent.

Tasca Pràctica.

Mòdul 4: L’avaluació i la retroacció mitjançant tecnologia digital.

1. Noves tecnologies per a l’avaluació.
1.1. Reformulant l’avaluació amb les noves tecnologies.
1.2. L’avaluació de la competència digital de l’alumnat.
1.3. Marc teòric.
1.4. Metodologia.
1.5. Resultats i interpretació.

2. Interpretació de dades relacionades amb l’avaluació dels processos.
2.1. Context.
2.2. Reflexions.
2.3. Avaluació eficaç amb tecnologia.

3. Selecció i utilització de les tecnologies digitals per a la retroacció.
3.1. La promesa de la tecnologia educativa: feedback efectiu.

Mòdul 5: L’empoderament de l’alumnat amb les eines digitals.

1. L’accessibilitat digital.
1.1. Accessibilitat digital per a centres educatius.
1.2. Continguts digitals accessibles.

2. L’atenció educativa a les necessitats personals de l’alumnat amb els recursos digitals.
2.1. Les TIC i l’educació en la diversitat.
2.2. Anàlisi de resultats.
2.3. Resum de resultats.
2.4. Conclusions.
2.5. Recomanacions.

3. El compromís actiu de l’alumnat.
3.1. El bon ús de les noves tecnologies a l’aula és essencial per cumplir els objectius de l’ODS4: Educació de qualitat.

Mòdul 6: El desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

1. L’alfabetització mediàtica i informacional.
1.1. Proposta didàctica per treballar l’alfabetització mediàtica i informacional.
1.2. Marc teòric.
1.3. Disseny de la proposta d’intervenció.

2. Competència digital per a la ciutadania.
2.1. Amb qui aprenem en el món digital.

3. El desenvolupament de les competències en la creació de continguts digitals.
3.1. Principis sobre continguts didàctics multimèdia.
3.2. La curació de continguts.
3.3. Processos per a l’elaboració de continguts textuals i hipertextuals.
3.4. Elaboració i publicació de Podcast i àudios.
3.5. Elaboració i publicació de WebCast i vídeos.

4. El desenvolupament de les competències en l’ús segur de les tecnologies.
4.1. Guia per educar saludablement en una societat digital.
4.2. L’impacte de la digitalització en nens i adolescents.
4.3. Tecnologia i salut, un binomi saludable per a tots.
4.4. Impacte i penetració de la digitalització.
4.5. Infància i pantalles, créixer amb les TIC.
4.6. Viure amb videojocs.
4.7. Les competències digitals a l’escola.
4.8. L’impacte del món digital en la comunicació i les relacions dels adolescents.
4.9. Recomanacions per a la seguretat dels menors a Internet.
4.10. Addicció a les noves tecnologies: definició, etiologia i tractament.
4.11. Connectats en família: bones pràctiques i recomanacions.
4.12. Decàleg de bones pràctiques.

5. El desenvolupament de les competències per utilitzar les tecnologies digitals per donar resposta a problemes quotidians.
5.1. El concepte de ciutadania digital.
5.2. Funcions de les tecnologies digitals.
5.3. Reptes relacionats amb les tecnologies digitals.
5.4. Qüestions ètiques.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online subvencionat de competència digital docent (Nivell A2) hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Aprovar totes les Tasques Pràctiques (Nota igual o superior a 70/100).
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs:

 • Mireia Portero: Diplomada en Educació Primària i Educació Física. Coordinadora Pedagògica i Digital. Especialitzada en noves tecnologies.

 

Tutorizació:

 • Fernando Boillos: Llicenciat en Comunicació, Grau en Educació Primària. Especialitzat en metodologies actives i tecnologies educatives.
 • Berta Farré: Graduada en comunicació. Mestra d’Educació Primària. Assessora tècnica docent i coordinadora de mentors digitals. Especialitzada en tecnologies digitals.
 • Nacho Gálvez: Diplomat en Educació Primària i Educació Física. Especialitzat en planificació estratègica digital i formació docent.
 • Mita Jordan: Diplomada en Educació Primària i anglès. Consultora i formadora especialitzada en e-learning i formació del professorat.
 • Alexandra Martín: Enginyera Química. Assessora tècnica docent i mentora digital. Especialitzada en tecnologies educatives.
 • Juan M. Muñoz: Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. Mestre i Pedagog. Especialista en transformació educativa i digital.
 • Mireia Portero: Diplomada en Educació Primària i Educació Física. Coordinadora Pedagògica i Digital. Especialitzada en noves tecnologies.
 • Luis M. Rodríguez: Actuari i Graduat en ADE. Màster en Professorat ESO, Batxillerat, FP i Idiomes. Especialitzat en matemàtiques i informàtica.
 • Xavier Suñé: Diplomat en Relacions Laborals. Consultor i formador especialitzat en m-learning, transformació digital i formació de docents.

 

TITULACIÓ

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Curs reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (50 hores) vàlid com a formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari segons l’ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a reconèixer activitats de formació permanent dirigides al professorat no universitari.

La superació d’aquest curs acredita oficialment les competències digitals docents corresponents a un nivell A2 d’acord amb el nou Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD).

Rebran aquest certificat els alumnes que superin els criteris d’avaluació i que formin part del professorat de centres d’ensenyament de Catalunya sempre que es realitzi posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Aquest curs té els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació (vàlid per a oposicions, sexennis, estadis, concurs de trasllats…).

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).

   

  next generation