CURS ONLINE D’EDUCACIÓ POSITIVA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FORTALESES

curs educació positiva

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 03/10/23)
 • NOV (Inici: 07/11/23)
 • DES (Inici: 12/12/23)
 • FEB (Inici: 06/02/24)
 • MAR (Inici: 05/03/24)
 • ABR (Inici: 09/04/24)
 • MAI (Inici: 07/05/24)
 • JUL (Inici: 02/07/24)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: DESEMBRE

 • 12/12/23 a 18/02/24 (2 Mesos – 45 Hores)

 

Del 25/12/23 al 07/01/24 no hi haurà servei de tutorització (la plataforma i els continguts estaran 100% disponibles durant tot el període formatiu).

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

L’APLICACIÓ DE LA PSICOLOGIA POSITIVA AL MÓN EDUCATIU

L’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses és un enfocament pedagògic que es centra en identificar i potenciar les habilitats i capacitats individuals dels estudiants. En lloc d’enfocar-se únicament en les febleses i deficiències, aquest enfocament busca destacar i conrear les fortaleses i talents de cada alumne.

L’educació positiva es basa en la idea que cada estudiant té una combinació única de fortaleses i habilitats que poden ser desenvolupades per a aconseguir el seu màxim potencial. En centrar-se en les fortaleses, es fomenta l’autoestima, la motivació intrínseca i la confiança en un mateix, la qual cosa porta a un major compromís i entusiasme per l’aprenentatge.

A més, l’educació positiva fomenta una cultura de suport i col·laboració a l’aula, on els estudiants se senten valorats i respectats per les seves contribucions individuals. Aquesta mentalitat d’estima per les fortaleses de cada estudiant crea un ambient propici per al creixement personal i acadèmic.

L’educació positiva també s’estén al desenvolupament d’habilitats socioemocionals. En ensenyar als alumnes a reconèixer i regular les seves emocions, a treballar en equip i a resoldre conflictes de manera constructiva, se’ls dota d’eines essencials per a enfrontar els desafiaments de la vida de manera positiva i resilient.

Amb aquest curs et facilitarem les eines necessàries perquè els teus alumnes puguin desenvolupar totes les seves potencialitats, ajudant-los a afrontar els seus reptes personals i atenent la seva educació integral des de l’entusiasme, les ganes d’aprendre, el respecte i la llibertat.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online d’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a contribuir al desenvolupament de les fortaleses personals, la millora del rendiment escolar i la motivació cap a l’aprenentatge dels alumnes, empoderant-los per a l’èxit educatiu i personal.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online d’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses:

 • Contribuir a la difusió de la psicologia positiva com a branca de recent aparició de la psicologia que pretén millorar el benestar subjectiu i la felicitat.
 • Adquirir els coneixements de les bases teòriques, principals idees i objectes d’estudi de la psicologia positiva.
 • Comprendre què és una fortalesa personal i quin sentit té parlar d’elles en el context educatiu actual, identificant-les i reconeixent-les per a aconseguir, com a base de l’autoconeixement, el benestar psicològic propi i el dels altres.
 • Conèixer i identificar les intel·ligències múltiples com a eina factible per a reflexionar sobre el valor de la persona en l’acció educativa.
 • Aprendre a educar respectant les potencialitats de l’ésser humà, tenint en compte les seves diferències individuals com a aspecte bàsic per a un desenvolupament adequat.
 • Contribuir a veure la vida des de la perspectiva de l’optimisme i humor com a elements clau per a tenir un acompliment acadèmic, personal i professional més eficaç i reeixit.
 • Conèixer i desenvolupar la resiliència com a fortalesa personal i capacitat que ens ajuda a superar les adversitats i transformar-les de manera que ens puguin servir d’experiència per a successives vivències.
 • Aconseguir desenvolupar la motivació per a treure la millor versió de nosaltres mateixos aconseguint l’èxit i la realització personal.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online d’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses:

Unitat 1: La psicologia positiva.

1. Breu història dels inicis de la psicologia positiva.
1.1. Propostes de M. Seligman a la psicologia positiva.

2. Autors més rellevants i definicions de psicologia positiva.

3. Aportacions de la psicologia positiva i contribució.
3.1. Associacions i revistes.
3.2. Llocs web.

4. Reformulació de la psicologia positiva.
4.1. Principis bàsics de la psicologia positiva.
4.2. Objecte d’estudi.
4.3. Aplicacions educatives de la psicologia positiva.

Unitat 2: Les virtuts i les fortaleses personals.

1. Introducció.

2. La psicologia positiva.

3. Definició de virtut i fortalesa en la psicologia positiva.
3.1. Definició de virtut i fortaleses.

4. Virtuts i fortaleses personals.
4.1. Criteris de selecció de les fortaleses.
4.2. Puntualitzacions.

5. El projecte VIA.

6. La classificació de les virtuts i fortaleses.
6.1. Saviesa i coneixement.
6.2. Coratge.
6.3. Humanitat i amor.
6.4. Justícia.
6.5. Temprança.
6.6. Transcendència.
6.7. El cultiu de les fortaleses personals.

7. Aplicació pràctica de les 24 fortaleses.
7.1. Aplicació pràctica en educació.
7.2. Estratègies per als pares.

Unitat 3: Les Intel·ligències Múltiples.

1. Howard Gardner i la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
1.1. Biografia.
1.2. Aportació principal.
1.3. Cites.
1.4. Obres.

2. Definició d’intel·ligència segons Howard Gardner.

3. Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
3.1. Conceptes fonamentals.
3.2. Orientació crítica a la seva teoria.
3.3. Bases de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
3.4. Relació entre Intel·ligències Múltiples i capacitats.

4. Les Intel·ligències Múltiples en educació.
4.1. Propostes metodològiques per a treballar les Intel·ligències Múltiples.
4.2. Estratègies docents per a cada Intel·ligència.
4.3. Implicacions educatives.
4.4. Aplicacions en educació.
4.5. Les Intel·ligències Múltiples i l’avaluació.
4.6. L’ensenyament per projectes.

Tasca Pràctica.

Unitat 4: Optimisme i humor.

1. Introducció.

2. Definicions d’optimisme.
2.1. L’optimisme com a objecte d’estudi de la psicologia i filosofia.

3. L’optimisme com a fortalesa personal.
3.1. L’optimisme en la psicologia positiva.
3.2. Els estils explicatius.

4. Efectes positius de l’optimisme.
4.1. Característiques de les persones optimistes.

5. El camí cap a l’optimisme, maneres d’entrenar-nos.
5.1. L’optimisme intel·ligent.

6. Aplicacions educatives de l’optimisme.
6.1. Estratègies educatives per a aprendre a ser optimistes.
6.2. El paper del professor.
6.3. Dinàmiques per a potenciar l’optimisme i la motivació.
6.4. Humor i el riure.
6.5. L’humor.
6.6. El riure.
6.7. Beneficis del riure.
6.8. La resolució de problemes a través de l’humor i el riure.

Unitat 5: La resiliència com a fortalesa personal.

1. Definició de resiliència.
1.1. Diferents conceptualitzacions.

2. La resiliència en la psicologia positiva.
2.1. Conceptes relacionats.

3. La persona resilient.
3.1. Característiques de la persona resilient.
3.2. Beneficis de ser resilient.
3.3. Què contribueix al fet que una persona sigui més resilient.
3.4. Els factors de risc i de protecció.

4. L’educació de la resiliència.
4.1. I què haig de fer per a ser resilient?
4.2. Els pilars educatius de la resiliència.
4.3. Educació de la resiliència en la psicologia positiva.
4.4. Conreant la resiliència.
4.5. Escoles que posen en pràctica la resiliència.
4.6. Exemples d’activitats que contribueixen a treballar la resiliència amb els nostres alumnes.

Unitat 6: La Motivació.

1. Definició de motivació.

2. Teories sobre la motivació.
2.1. Teoria de les Necessitats de Maslow.
2.2. Teoria Bifactorial de Herzberg.
2.3. Teoria de l’Existència, Relació i Creixement d’Alderfer.
2.4. Teoria de les Tres Necessitats de Mcclelland.
2.5. Teoria d’Expectatives de Vroom.
2.6. Teoria de l’Equitat d’Adams.
2.7. Teoria de la Modificació de la Conducta de Skinner.

3. Característiques de la conducta motivada.
3.1. Tipus de motius.
3.2. Tipus de motivació.
3.3. Distinció conceptes.

4. El procés motivacional.
4.1. Activació.
4.2. El procés emocional segons diferents autors.

5. L’automotivació.
5.1. Components de l’automotivació.

6. L’establiment de metes.
6.1. Els plans i les metes.

7. La Motivació en educació.
7.1. Passió i entusiasme com a fortalesa personal.
7.2. La motivació escolar.
7.3. Orientacions per a motivar a l’aula.
7.4. Activitats educatives per a fomentar la motivació.
7.5. Definició del concepte de Flow.
7.6. Les condicions per a una experiència òptima.
7.7. La personalitat autolètica.
7.8. Impediments per a fluir.
7.9. Activitats que produeixen flux.
7.10. Avui em sento Flow.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online d’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs i Tutorització:

 • Belén Piñeiro: Màster en Neuropsicologia i Educació. Professora d’Infantil. Especialitzada en Educació Emocional i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs certificat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid com a mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Des de idDOCENTE et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online d’educació positiva per al desenvolupament de les fortaleses és de 235 €.

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un senzill document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).