CURS ONLINE DE COMPETÈNCIA DIGITAL: COMUNICACIÓ EN XARXA I GESTIÓ DE RECURSOS DIGITALS

curs competència digital

CONVOCATÒRIES CURS 2023/24

Programem diverses convocatòries durant el curs escolar:

 • OCT (Inici: 03/10/23) COMPLETADA
 • NOV (Inici: 07/11/23) COMPLETADA
 • DES (Inici: 12/12/23) COMPLETADA
 • FEB (Inici: 06/02/24) COMPLETADA
 • MAR (Inici: 05/03/24)
 • ABR (Inici: 09/04/24)
 • MAI (Inici: 07/05/24)
 • JUL (Inici: 02/07/24)

 

També organitzem edicions a mida personalitzant dates del curs per a grups de més de 5 docents d’un mateix centre educatiu.

 

PRÒXIM INICI: MARÇ

 • 05/03/24 a 05/05/24 (2 Mesos – 45 Hores)

 

Del 25/03/24 al 31/03/24 no hi haurà servei de tutorització (la plataforma i els continguts estaran 100% disponibles durant tot el període formatiu).

Matrícula oberta: reserva aquí la teva plaça

 

NOVES TECNOLOGIES PER A LA COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

En els últims anys, la comunicació digital ha experimentat un creixement exponencial, transformant la forma en què ens expressem i connectem amb els altres. Aquesta revolució digital ha portat a un accés més ràpid i ampli a la informació. La xarxa s’ha convertit en un espai on flueix constantment, actualitzant-se contínuament i facilitant la conversa i l’intercanvi de coneixements.

Els mitjans de comunicació tradicionals han donat pas a nous canals d’informació interconnectats, com les xarxes socials, els llocs web, els blogs, els butlletins informatius i les aplicacions mòbils. Aquests canals s’actualitzen constantment i permeten que la informació es difongui de manera fluida i ràpida.

A més, les noves tecnologies ens ofereixen diverses eines i mecanismes per a gestionar la gran quantitat d’informació que circula en la xarxa. Aquestes eines faciliten la selecció, localització, anàlisi, emmagatzematge i conservació de la informació en diferents formats, així com la seva cerca, recuperació i difusió.

En aquest context, aquestes eines de comunicació digital ens mantenen connectats i informats, oferint-nos nombroses possibilitats d’interacció i comunicació. Com a professionals de l’educació, podem aprofitar aquestes oportunitats per a enriquir les nostres pràctiques docents, promovent la participació activa dels alumnes i fomentant l’aprenentatge col·laboratiu.

Mitjançant aquest curs, adquiriràs els coneixements essencials d’alfabetització digital, aprendràs a manejar informació efectivament i a emprar Internet com una valuosa eina per a la comunicació i participació social, enriquint les teves habilitats digitals i socials de manera significativa.

 

MODALITAT

Modalitat: 100% online (asíncron).

 

A QUI ES DIRIGEIX

Aquest curs està dirigit a un ampli perfil de persones interessades en educació, que exerceixin o estiguin relacionades amb la pràctica educativa (de totes les etapes educatives), així com a qualsevol altra persona interessada en el tema.

 

DESCRIPCIÓ

El Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals et proporcionarà els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per a entendre els conceptes fonamentals de l’alfabetització digital, així com gestionar la informació i utilitzar Internet com a eina de comunicació i de participació social.

El nostre mètode és eficaç, adaptat a les teves necessitats i altament flexible perquè puguis compaginar la teva formació amb la teva vida personal i professional. El curs inclou:

 • Accés a un exclusiu entorn d’aprenentatge e-learning dissenyat perquè puguis aprendre amb total flexibilitat i interactivitat, disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
 • Continguts exclusius de gran qualitat adaptats a l’era digital desenvolupats per professionals amb una sòlida experiència en el sector educatiu.
 • Continguts actualitzats sotmesos a una avaluació i adaptació contínua, subjectes a revisions periòdiques per part del nostre equip docent.
 • Nombrosos recursos per al teu aprenentatge en diferents formats.
 • Tasques perquè puguis practicar/reflexionar sobre els continguts apresos.
 • Projecte final per treballar les habilitats i coneixements adquirits durant els mòduls teòric-pràctics.
 • Diferents fòrums per reflexionar/comentar/resoldre qüestions sobre el curs.
 • Tutor responsable de guiar-te, orientar-te i recolzar-te durant el teu període d’aprenentatge, així com de resoldre totes les teves qüestions i dubtes.
 • Continguts del curs descarregables en format PDF.

Tens algun dubte o consulta? Contacta sense compromís!

 

OBJECTIUS

Principals objectius del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals:

 • Conscienciar sobre la importància i el paper que juga la tecnologia, i en particular Internet, en el desenvolupament de les competències clau per al benestar personal, social i econòmic.
 • Facilitar l’adaptació del professorat al mitjà digital perquè sigui capaç d’usar diversos recursos tecnològics per al seu desenvolupament professional.
 • Conèixer les xarxes socials més esteses.
 • Optimitzar la gestió de la informació i de recursos en l’entorn digital.
 • Aprendre a usar Internet com a eina de comunicació i de participació social.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes fonamentals de l’alfabetització digital.

 

PROGRAMA

Continguts del programa del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals:

Mòdul 1: El docent del segle XXI.

1. El professional al segle XXI.
1.1. Revolució Digital.
1.2. Nous perfils digitals.
1.3. Alfabetització digital i ciutadania.
1.4. Les competències digitals en el marc DIGCOMP.
1.5. Perfil Knowmad.

2. Gestió de la identitat digital.
2.1. Identitat digital i reputació online.
2.2. Perfil personal o perfil professional?
2.3. Claus per gestionar la nostra identitat digital.
2.4. Concepte i importància de la Netiqueta.
2.5. Seguretat en xarxa.
2.6. Ciberseguretat i altres abusos a Internet.

3. Xarxes Socials en Educació.
3.1. Tipologia de les Xarxes Socials.
3.2. Facebook.
3.3. LinkedIn.
3.4. Twitter.
3.5. Instagram.
3.6. TikTok.
3.7. Missatgeria instantània.

Tasca Pràctica.

Mòdul 2: El docent connectat.

1. Comunicació i col·laboració.
1.1. Gestió eficient del correu: contactes.
1.2. Gestió eficient del correu: etiquetes i filtrat.
1.3. Organització de la informació en el núvol.
1.4. Principals núvols: característiques i anàlisis.
1.5. Comunitats Virtuals.

2. La infoxicació o saturació d’informació.
2.1. Realitat de la informació digital.
2.2. Claus per gestionar-la.
2.3. Gestió de cerques.

3. Filtrat d’informació i seguiment per RSS.
3.1. Seguiment per RSS.
3.2. Administradors de llistes de lectura.

4. Avaluació, emmagatzematge i recuperació d’informació.
4.1. Anàlisi de la qualitat de la informació.
4.2. Marcadors socials o “Social bookmarking”.

Projecte Final.

 

METODOLOGIA

Sistema d’aprenentatge centrat en l’alumne basat en exclusius continguts de gran qualitat, adaptats a l’era digital, i tasques eminentment pràctiques que t’ajudaran a practicar i comprendre els continguts treballats en les diferents unitats.

Podràs connectar-te a l’entorn d’aprenentatge quan vulguis i on vulguis, sense desplaçaments i amb un horari 100% flexible. Els continguts estaran disponibles des del primer dia de curs; cada unitat inclou un Test de progressió, així com tasques que incorporen diferents recursos pensats per a un aprenentatge àgil i eficaç.

El curs es tanca amb la realització d’un Projecte final, que pot ser implementat en un context d’aula, en el qual es plasmaran i demostraran les competències teòriques i pràctiques adquirides durant el curs.

Un Tutor amb una sòlida experiència en el sector educatiu t’acompanyarà durant tot el procés d’aprenentatge encarregant-se de la facilitació del curs i oferint-te, a cada moment, les indicacions necessàries perquè puguis avançar i finalitzar la formació amb èxit.

 

AVALUACIÓ

Per superar amb èxit el Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals hauràs d’aconseguir una nota igual o superior a 70/100 a partir dels resultats obtinguts en:

 • Tasca Pràctica (30%).
 • Projecte Final (70%).

 

A més, hauràs de complir amb els següents requisits:

 • Completar tots els continguts del curs, inclosos els Test d’Unitat.
 • Superar tots els Test Final de Mòdul (Nota igual o superior a 70/100).
 • Entregar totes les Tasques Pràctiques.
 • Aprovar el Projecte Final (Nota igual o superior a 70/100).

 

EQUIP DOCENT

Direcció del curs:

 • David Álvarez: Llicenciat en Matemàtiques. Especialitzat en e-learning i en formació permanent del professorat.

 

Tutorització:

 • Juan C. Tortosa: Llicenciat en Biologia. Màster en Formació del Professorat ESO, Batxillerat, FP i Idiomes. Especialitzat en competència digital i metodologies actives.
 • Belén Rojas: Llicenciada en Filosofia i Lletres. Especialitzada en e-learning i innovació educativa.

 

TITULACIÓ

Curs certificat per la Universitat San Jorge (USJ) amb el reconeixement de 1,8 crèdits europeus ECTS (45 hores).

Aquest curs és vàlid com a mèrits per a les Oposicions a la Funció Pública Docent i Concurs General de Trasllats segons RD 276/2007 i RD 1364/2010, que reconeixen els cursos de les Universitats amb caràcter general i ajustats en tot als requisits exigits per les Comissions de Baremació. Les especificacions a les quals han d’ajustar-se els barems de mèrits seran determinades sempre en les respectives convocatòries de les diferents Comunitats Autònomes. Per tant, sobre la possibilitat de baremació i altres mèrits serà necessari consultar sempre les bases de cada convocatòria.

Els alumnes que superin amb èxit aquest curs rebran per correu electrònic un certificat expedit directament per la Universitat San Jorge (USJ) en un termini aproximat de 1-2 setmanes a comptar a partir de la data de finalització del curs. El certificat està signat amb Codi Segur de Verificació (CSV) que acredita la validesa i integritat del document, i inclou les dades de l’alumne juntament amb la durada del curs, les dates, les hores, els crèdits ECTS i el programa del curs en el revers.

 

FORMACIÓ BONIFICABLE

Aquest curs compleix amb tots els requisits establerts per a ser 100% bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

Totes les empreses privades o de capital mixt, amb independència de la seva grandària i sector, que tinguin assalariats en la seva plantilla que cotitzin per formació professional, disposen d’un crèdit exclusivament destinat a la formació dels seus treballadors i podran fer-ho efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Si aquest crèdit no és utilitzat per l’empresa l’any natural, el perd.

Si ets un professional en actiu d’un centre privat o concertat, consulta a la teva escola la possibilitat de realitzar aquest curs mitjançant aquest sistema de bonificacions. Des de idDOCENTE et facilitarem l’assessorament necessari i podem encarregar-nos de tots els tràmits i gestions.

 

PREUS

El preu del Curs online de competència digital: comunicació en xarxa i gestió de recursos digitals és de 235 €.

Pots fraccionar el pagament en 2 quotes: en cas d’estar interessat, ingressa el 50% de l’import del curs mitjançant transferència i, posteriorment, t’enviarem un senzill document de finançament per a domiciliar el segon pagament a 30 dies sense interessos.

Descomptes per a particulars:

 • Exalumnes: 10% de descompte (210 €).
 • Aturats: 10% de descompte (210 €).
 • Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 10% de descompte (210 €).
 • Membres de família nombrosa: 10% de descompte (210 €).

 

Descomptes per a Entitats Educatives:

 • Centres que ja siguin clients: 10% de descompte (210 €).
 • 3 o més inscripcions de docents d’un nou centre: 10% de descompte (210 €).
 • Consultar descomptes per a grups superiors o projectes personalitzats.

 

Els descomptes no són acumulables.

 

INSCRIPCIONS

Si estàs interessat a inscriure’t, envia’ns emplenat el següent Formulari d’inscripció.

Com a mètodes de pagament, pots triar entre:

 • Targeta dèbit/crèdit.
 • Bizum.
 • Transferència bancària:
  • Titular: Innovación y Desarrollo Docente
  • Entitat: CAIXABANK
  • Número de compte (IBAN): ES03 2100 3678 0222 0009 7498
  • Concepte: escriu “NOM + COGNOM” de la persona que farà el curs.

 

Una vegada rebem l’ingrés, t’enviarem un e-mail de confirmació i donarem per finalitzat el procés d’inscripció.

El mateix dia d’inici del curs rebràs un correu de benvinguda amb tota la informació necessària per a iniciar la teva formació.

Ens reservem el dret de cancel·lar la celebració del curs quan no s’aconsegueixi el nombre mínim d’alumnes establert. En aquest cas, es retornaria l’import total abonat.

 

GARANTIA DE QUALITAT

Prova el nostre curs sense compromís durant 10 dies i, si no s’ajusta a les teves necessitats o consideres que no és el que estaves buscant, et retornem íntegrament els diners.

Devolució vàlida durant els 10 primers dies des de la data d’inici del curs, condicionada a no haver completat més de 2 Unitats ni haver lliurat cap Tasca.

Prova els nostres cursos sense compromís durant 10 dies!

 

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Envia’ns el següent formulari i en un termini inferior a 24 hores t’enviarem tota la informació sol·licitada (comprova la safata de “promocions” o “correu no desitjat” del teu correu electrònic).